Arbonetwerk Twente

06-09-2018 t/m 06-09-2018
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit

Waar en wanneer 
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 6 september van 14.30 tot 17.00 uur bij Carintreggeland aan de Boortorenweg 20 in Hengelo (Buursezaal).

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Aanpak werkdruk bij Ambiq
1 op de 3 gevallen van ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress! Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Klachten bij PSA worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Ambiq is aan de slag gegaan met het aanpakken van PSA. Welke aanpak heeft Ambiq gevolgd? Welke acties heeft Ambiq uitgezet en hebben alle acties het gewenste resultaat opgeleverd? Wat zijn de do’s en de dont’s als je aan de slag wilt met de aanpak van PSA? Anne Marie Berkel, PO&O adviseur van Ambiq, neemt jullie mee in het proces dat Ambiq heeft gevolgd bij de aanpak van PSA. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

3. Actualiteiten in arbowet en regelgeving
- Arbowetgeving  
- Alle wetten
- NieuweWetten-app

4. Ronde actualiteit in de zorginstellingen

5. Overige zaken
- Volgende arbonetwerkbijeenkomsten bij CarintReggeland, Boortorenweg 20 in Hengelo op donderdag 6 december 2018 van 14.30 tot 17.00 uur

Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten:
- Preventief inzetten instrumenten psychisch verzuim/arbocatalogus, schuldhulpverlening
- Liberein: RI&E en Erwin Napjes: dialoog aangaan veiligheid en de praktijk (4 simpele vragen)
- Uitleg leerstand fysieke werkbelasting door Nico Knibbe van Locomotion

6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Arbonetwerk Twente 06/09/2018