Arbonetwerk Twente

06-12-2018 t/m 06-12-2018
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen arbocoördinatoren. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 6 december van 14.30 tot 17.00 uur bij CarintReggeland aan de Boortorenweg 20 in Hengelo.

Agenda

 1. Opening en mededelingen.
 1. Sparren over RI&E/arbeidsomstandigheden en hoe deze te verbeteren
  Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever verplicht om een Risico-Inventarisa-tie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren binnen zijn onderneming. Het doel van de RI&E is het verkrijgen van inzicht in de gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Met de RI&E worden gestructureerd de risico’s binnen je organisatie aangepakt om zo de kans op arbeidsge-relateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. In deze bijeenkomst zullen we gaan sparren over de RI&E en arbeidsomstandigheden en hoe deze te verbeteren. Na een interactieve inleiding door Maria Perini zullen we tijdens de bijeenkomst een top 5 prioriteitenlijst van onderwerpen maken om over in gesprek te gaan. Zo kan kennis, informatie en ervaringen uitgewisseld worden.

Hieronder vind je enkele vragen die kunnen helpen bij het vaststellen van de onderwerpen:
- Gebruik je de zorg RI&E? Waarom gebruik je deze wel? En waarom niet? Waar heb je goede ervaring mee opgedaan?
- Hoe kan je de administratieve last van het uitvoeren van de RI&E verminderen en welke RI&E past daar goed bij?
- Hoe creëer je draagvlak en zorg je ervoor dat teams het nut van de RI&E en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in gaan zien?
- En hoe doe je dat in zelfsturende teams?
- Met welk ICT ondersteuningssysteem heb je goede ervaringen?    

 1. Actualiteiten in arbowet en regelgeving
 • Arbowetgeving klik hier.
 • Alle wetten klik hier.
 • NieuweWetten-app: klik hier.                                                                            
 1. Ronde actualiteit in de zorginstellingen.
 1. Overige zaken

Voorstel thema’s volgende bijeenkomsten:

 • Preventief inzetten instrumenten psychisch verzuim/arbocatalogus, schuldhulpverlening
 • Liberein: RI&E en Erwin Napjes: dialoog aangaan veiligheid en de praktijk (4 simpele vragen)
 • Met elkaar in gesprek over de ‘oudere’ medewerker en hoe deze duurzaam inzetbaar te krijgen en te houden. 
 1. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Arbonetwerk Twente 06/12/2018

Meld u hier aan voor het Arbonetwerk Twente.