Inspiratiesessie: 'De (zorg)vrijwilliger van de toekomst' i.s.m. Cindy Koopsen

20-05-2022
Tijd: 14:00 - 16:00 uur

Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? HR=Menskracht beweging geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.

UPDATE 07/04/22: wegens ziekte van Cindy Koopsen wordt de bijeenkomst verschoven naar vrijdag 20 mei 2022.

Programma
De bijeenkomst ‘De (zorg)vrijwilliger van de toekomst/ de toekomst van de (zorg)vrijwilliger’ is de vierde inspiratiesessie in het kader van ‘HR=Menskracht’

Zorginstellingen kampen al langere tijd met een terugloop in vrijwilligers. Een krimp die in de pandemie epische vormen heeft aangenomen. De zorg van de toekomst kán niet zonder vrijwilligers. Juist zij kunnen op unieke wijze bijdragen aan het welbevinden van cliënten en waarde toevoegen vanuit een wederkerige relatie. Cindy Koopsen (verbeteraar/innovator vrijwillige inzet, auteur) geeft essentiële input voor strategisch vrijwilligersbeleid.

Zorg dat 2022 het jaar wordt dat jouw organisatie weer vrijwilligers aantrekt en boeit!

Voor wie
HR-managers, HR-adviseurs, zorgprofessionals die met vrijwilligers werken en/of de inzet coördineren.

Wanneer
Vrijdag 20 mei van 14.00-16.00 uur

Waar
De Gasfabriek, Zuthpenseweg 6b, Deventer

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze sessie. Leden van WGV Zorg en Welzijn hebben voorrang.

Aanmelden inspiratiesessie 'De (zorg)vrijwilliger van de toekomst' 20/05/22

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?