Inspiratiesessie: De toekomst van het functiehuis (HR=Menskracht)

29-10-2021
Tijd: 13:00-16:00 uur
Beschikbare plaatsen: 40

Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? HR=Menskracht beweging geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.

Doel/ Waarom zou je deelnemen
We willen allemaal zorg ontvangen wanneer dat echt nodig is. Niet alleen nu, maar ook straks en later. Daarvoor zijn voldoende goed opgeleide zorgmedewerkers nodig. De sector Zorg & Welzijn staat echter onder druk, mede door vergrijzing en uitstroom uit de sector. Dit betekent dat er een andere koers nodig is. Om beleid te maken zijn goede instrumenten nodig. De toekomst van het functiehuis gebaseerd op scenario's kan daarbij helpen. 

Programma
Het programma wordt in samenspraak met FWG vorm gegeven en zal in het teken staan van “de zorg
(-professional) van de toekomst”. Wij putten uit divers bronmateriaal, waaronder de FWG trendonderzoeken, het FWG prognosemodel en de toekomstkaarten vanuit Xelf. De middag bestaat uit een mix tussen theorie en interactie, waarbij wij streven naar beweging en onderlinge verbinding. Deelnemers gaan daarbij samen met FWG een verkenningstocht maken naar het werken in toekomst en de bijbehorende formatie van de organisatie. Ook gaan we scenario’s loslaten op de trends en ontwikkelingen van bijvoorbeeld ‘focus op thuiszorg’ en wat ‘van zorg naar leven’ van de medewerkers vraagt? Denk hierbij aan functies, rollen, inzet van robots, maar ook de vraag wat is personeel dan eigenlijk?  

Voor wie
Deze inspiratiesessie is speciaal ontwikkeld voor HR-adviseurs. Het maximaal aantal deelnemers is 40 personen. 

Wanneer
Vrijdag 29 oktober van 13:00-16:00 uur

Waar
De Gasfabriek, Zuthpenseweg 6b, Deventer

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn zijn er geen kosten verbonden aan deze exclusieve sessie. 

Aanmelden inspiratiesessie 'De toekomst van het functiehuis' 29/10/21

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?