Intervisiebijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid

08-11-2022
Tijd: 09.00-11.00 uur
Beschikbare plaatsen: 15

WGV Zorg en Welzijn organiseert, in samenwerking met Bewegen Werkt, het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het lerend netwerk ondersteunt organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt aangesloten bij het opzetten en uitvoeren van beleid volgens een 7 stappen methodiek en wordt casuïstiek die de deelnemers inbrengen gebruikt.

Leren van elkaar binnen je eigen opdracht, dat is de doelstelling van dit lerend netwerk.
De deelnemers zullen zich binnen hun organisatie in verschillende fases bevinden. In de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van deze verschillen. De startende organisatie doet inspiratie op door te leren van de succes- en faalfactoren, die organisaties zijn tegengekomen die al wat verder zijn. De organisatie die al bezig is met het vormgeven van het beleid óf juist de implementatie of borging daarvan, kan gebruik maken van ervaringen van collega’s binnen andere organisaties die al wat verder zijn óf juist nog een frisse blik hebben, omdat ze nog geen belemmerende gedachten hebben.

Doelen

  • Duurzame inzetbaarheid op de agenda krijgen (creëren van draagvlak);
  • Organisaties ondersteunen bij het vormgeven van beleid (plan van aanpak);
  • Ondersteunen bij het implementeren van het beleid volgens een 7 stappen methodiek.

Doelgroep
Het netwerk is bedoeld voor HR-professionals, Arbo-coördinatoren, managers en professionals die betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het netwerk biedt ruimte aan maximaal 15 deelnemers.

Waar & wanneer
Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 8 november 2022 van 09.00 tot 11.00 uur, op een nader te bepalen locatie.

Kosten 
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos voor leden van WGV Zorg en Welzijn.
Let op: aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst!

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met de afdeling Duurzame Inzetbaarheid, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.

Aanmelden Intervisiebijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid 08/11/22

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?