Leergang De Lerende Organisatie (Strategisch Leren)

04-11-2022 t/m 10-02-2023

Vanuit de samenwerking tussen WGV Zorg en Welzijn en Edujet bieden wij in het najaar 2022 de Leergang De Lerende Organisatie (Strategisch Leren) aan. Samen met de deelnemers willen wij een passend leer- en ontwikkelbeleid vormgeven, dat binnen jouw instelling duurzaam kan worden uitgevoerd. Hierbij zal ook een slag gemaakt worden van (alleen) opleiden naar leren en ontwikkelen, waarbij zeggenschap over de eigen leer- en ontwikkelbehoefte bij de zorgprofessionals teruggelegd wordt. Daarnaast zal het opstellen van een Strategisch Opleidingsplan aan bod komen.

Doel van deze leergang is strategisch leerbeleid anno 2022 zo flexibel en wendbaar te maken dat leervragen vanuit iedere veranderende externe omstandigheid (scenario’s) gepareerd kunnen worden. Hierbij gaan het organisatiebelang én het medewerkersbelang hand-in-hand. In de uitrol begeleiden wij deelnemende organisaties om, geïnspireerd door kennisexperts en theorieën, toe te werken naar een visie op Leren en Ontwikkelen. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling én realisatie van een visie en hoe deze op operationeel niveau concreet te organiseren. De aanpak kent een integrale benadering waarin we spelenderwijs de externe, de interne- én de innerlijke factoren voortdurend met elkaar verbinden. 

Let op: je volgt deze leergangen niet alleen, maar je neemt elke sessie het liefst minimaal 2 collega’s mee die jij nodig hebt in het ontwikkelproces. Je meldt je aan als organisatie. (Uiteraard betaal je maar 1 keer het deelnamebedrag).

Planning 2022/2023
Vrijdag 4 november, 13.00-17.00 uur (eenmalig ’s middags)
Vrijdag 2 december, 9.00-12.30 uur
Vrijdag 13 januari 2023, 9.00-12.30 uur
Vrijdag 10 februari 2023, 9.00-12.30 uur

Deze bijeenkomsten zullen in Deventer plaatsvinden. De exacte locatie volgt z.s.m. 

Meer informatie
In deze flyer vind je meer informatie over deze leergang. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per mail.

Naast deze leergang wordt de leergang HR=Menskracht en Lerende Netwerk Regionale Personeelsplanning georganiseerd. Deze worden eveneens in het najaar 2022/ voorjaar 2023 aangeboden.

Aanmelden Leergang De Lerende Organisatie

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?