Leergang Duurzame Inzetbaarheid (3 sessies)

19-05-2022 t/m 08-09-2022
Tijd: 09.00-12.30 uur
Beschikbare plaatsen: 15

Gezonde medewerkers presteren beter. Juist nu het coronavirus door ons land gaat en Nederland vergrijst is het slim om als organisatie te investeren in duurzame inzetbaarheid. Is uw organisatie hier ook aan toe? Neem dan deel aan de Leergang Duurzame Inzetbaarheid. Tijdens drie sessies leert u hoe u een vitale organisatie bouwt. Na de leergang is er mogelijkheid voor individuele coaching om de effectiviteit op duurzame inzetbaarheid in uw organisatie te vergroten.

Donderdag 19 mei van 09.00 -12.30 uur
Sessie 1 - Creëren van draagvlak voor duurzame inzetbaarheid (DI) en levensfasen 
Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de achtergrond van DI (wat is het?) en de toepassing in de praktijk waarbij de 7 stappen methodiek (hoe pas je het toe?) als kapstok fungeert. U krijgt vooraf een QuickScan toegestuurd waarmee u informatie verzamelt die gebruikt wordt voor het opstellen van een startnotitie van uw organisatie. Nieuw is dat u een werkvorm aangereikt krijgt om ideeën op te halen en met leefstijlinterventies en shared values in uw organisatie aan de slag te gaan. Daarnaast wordt het thema levensfasen behandeld en krijgt u de vraag om een ‘casus’ mee te nemen. Deze casus gaat over een medewerker die verminderd inzetbaar is waarbij leeftijd een belangrijke rol speelt. Verschillende cases zullen in de sessie worden besproken. Na de sessie gaat u aan de slag met het opstellen van een startnotitie en krijgt u feedback van Kees der Weduwe. Doel is om bij de tweede sessie een uitgewerkte startnotitie te hebben die dient als basis voor een plan van aanpak. 

Donderdag 16 juni van 9.00 – 12.30 uur 
Sessie  2 - In gesprek over DI met Huis van werkvermogen 
In de tweede sessie wordt ingegaan op de startnotitie. Het thema is het voeren van het gesprek over DI waarbij het huis van werkvermogen als hulpmiddel wordt ingezet. Vanuit het huis zijn 3 QuickScans gemaakt die op het niveau van de organisatie, het team en de medewerker worden ingezet. U leert deze hulpmiddelen toe te passen o.a. door het gebruik van rollenspel (leidinggevenden en team) en het voeren van het vitaliteitsgesprek met de medewerker waarbij ingegaan wordt op het gespreksmodel GROW. De webapplicatie Huis van werkvermogen wordt behandeld, zodat u leert de vragenlijst op teamniveau in te zetten met een digitale versie van het huis van werkvermogen. 

Donderdag 8 september van 9.00 – 12.30 uur 
Sessie  3 - Werkdruk 
De derde sessie gaat in op het thema werkdruk waarbij het Job Demands – Resources model wordt gebruikt. Dit model is praktisch toepasbaar doordat het aangeeft hoe gewerkt kan worden aan een gezonde balans tussen energiebronnen (energiegevers) en oorzaken van stress (energievreters). Deze aanpak kan worden ingezet binnen de eigen organisatie. Naast het inhoudelijk thema zal er aandacht zijn voor de resultaten binnen de verschillende organisaties – hoe staat het nu met DI? 

Resultaat 
De leergang geeft inzicht in de aanpak duurzame inzetbaarheid middels de 7-stappenmethodiek. Na uw deelname heeft u kennis van diverse modellen en QuickScans. Tevens heeft u een eerste opzet van een plan van aanpak voor uw eigen organisatie. Met deze kennis bent u in staat om direct in uw organisatie met DI aan de slag te gaan. Het is mogelijk na afloop individuele coaching van Kees der Weduwe te ontvangen. 

Ervaringen van deelnemers 
- "Prima training met voldoende interactie." 
- "Fijn om kennis en ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen."
- "Goed toepasbaar in de praktijk."

Door wie 
Kees_der_Weduwe.[1].[1]

De leergang staat onder leiding van Kees der Weduwe van Bewegen Werkt.
Kees heeft ruim 20 jaar ervaring in het werkveld van gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid binnen organisaties. Kees adviseert verschillende bedrijven in Nederland in het opzetten van gezondheidsbeleid en het creëren van een vitale organisatie. Op een motiverende wijze aanzetten tot actie, door zelf te ervaren (gewoon doen), zijn kenmerken van zijn aanpak. Naast zijn werk als adviseur duurzame inzetbaarheid voor Bewegen Werkt is hij verbonden aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.

Voor wie
De Leergang Duurzame Inzetbaarheid is bedoeld voor HR-professionals, Arbo-coördinatoren, managers en professionals die betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Er is plek voor maximaal 15 deelnemers.

Deelname
De 3 sessies kunnen niet los van elkaar gevolgd worden en als deelnemer wordt u geacht bij alle 3 sessies aanwezig te zijn. Deze sessies vinden vooralsnog plaats bij de WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51, 7418 AH in Deventer (088 – 255 66 50). Bij volledige inschrijving wordt een ruimere locatie gezocht in de buurt van Deventer.

Kosten 
Deelname aan de leergang is kosteloos voor leden van WGV Zorg en Welzijn. Let op: aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst!

Meer informatie 
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met Hilda Regterschot, teamcoördinator vitaliteit en preventie van WGV Zorg en Welzijn, via 088 255 66 50 of stuur een e-mail.