[verplaatst naar voorjaar 2023] Leergang (strategisch personeelsbeleid) HR=Menskracht

21-10-2022

Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? De leergang HR=Menskracht geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.  

Deze leergang gaat in het najaar 2022 helaas niet door. We zoeken een nieuwe startdata voor in het voorjaar 2023. 

Leergang HR=Menskracht 
Organisaties die anders kijken, denken en doen zijn beter in staat om tijdig met toekomstige ontwikkelingen mee te bewegen. WGV Zorg en Welzijn wil deze ontwikkeling graag ondersteunen en introduceert daartoe de leergang ‘HR=Menskracht’. Doel is om een regionale beweging op gang te brengen waarin flexibel en wendbaar strategisch beleid ontwikkeld wordt, en waarbij organisatie- en medewerkersbelang hand-in-hand gaan. Het HR=Menskracht programma bestaat uit inspiratiesessies, verdiepingsmodules en ondersteuning bij implementatie. Deze onderdelen zijn modulair af te nemen. 

De leergang is een unieke mogelijkheid om met een aantal collega’s binnen jouw organisatie, binnen een kort tijdsbestek een slag te slaan op weg naar een strategisch HR-beleid. Ga je met jouw organisatie deelnemen aan de leergang HR=Menskracht?

Let op: je volgt deze leergangen niet alleen, maar je neemt elke sessie het liefst minimaal 2 collega’s mee die jij nodig hebt in het ontwikkelproces. Je meldt je aan als organisatie. (Uiteraard betaal je maar 1 keer het deelnamebedrag).

Quotes van de deelnemers voorjaar 2022:

HRMK_voorjaar_quotes
Deze leergang gaat in het najaar 2022 helaas niet door. We zoeken een nieuwe startdata voor in het voorjaar 2023. 


Meer informatie
In deze flyer vind je meer informatie over deze leergang. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per mail.

Naast de leergang HR=Menskracht wordt het Lerend Netwerk Regionale Strategische Personeelsplanning georganiseerd en de leergang De Lerende Organisatie. Deze worden eveneens in het najaar 2022/ voorjaar 2023 aangeboden.