Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid

01-11-2022
Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Het project Wendbaar aan het werk Plus is in december 2021 afgerond. HR-professionals van een aantal lidinstellingen van WGV Zorg en Welzijn namen hierbij deel aan het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast werd de Handreiking HR ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 

In het najaar van 2022 gaan we een vervolg geven aan dit lerend netwerk. Tegelijkertijd gaan we door toepassing van de handreiking HR en onderzoek dit instrument verfijnen, wederom in samenwerking met de HAN. 
Thema’s worden in afstemming met de deelnemers van het lerend netwerk bepaald. Hierbij valt te denken aan: DI en goed werkgeverschap, DI en skills voor de toekomst, DI en levensfasebewust personeelsbeleid, DI en leven-lang leren, DI en gezondheid/vitaliteit, enz. 

Voor wie & wanneer
De startbijeenkomst vond plaats op maandag 12 september in samenwerking met de HAN. We grepen terug op de HR-handreiking, maakten kennis en stelden de thema’s vast voor het vervolg. De tweede bijeenkomst is gepland op dinsdag 1 november. Deze bijeenkomst vind ook online plaats van 15.30 tot 17.00 uur.

Het is geen probleem wanneer er niet is deelgenomen aan de eerste bijeenkomst.

Het lerend netwerk DI is bedoeld voor HR-managers/-professionals en medewerkers/projectleiders die duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in de portefeuille hebben. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Hilda Regterschot, coördinator team Vitaliteit en Preventie: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.

Mogelijk ook interessant
Vitaliteitsevent op dinsdagmiddag 13 december '22 over HR-rollen uit de handreiking HR. Meer informatie 

Aanmelden vervolgbijeenkomst lerend netwerk DI 01/11/22

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?