Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid

30-01-2023
Tijd: 15.30-17.00 uur

Het project Wendbaar aan het werk Plus is in december 2021 afgerond. HR-professionals van een aantal lidinstellingen van WGV Zorg en Welzijn namen hierbij deel aan het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast werd de Handreiking HR ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 

In het najaar van 2022 zijn we gestart met het vervolg van dit lerend netwerk. Tegelijkertijd zijn we doorgegaan met de toepassing van de handreiking HR en onderzoeken we hoe dit instrument te verfijnen, wederom in samenwerking met de HAN. 
Thema’s worden in afstemming met de deelnemers van het lerend netwerk bepaald. Hierbij valt te denken aan: DI en goed werkgeverschap, DI en skills voor de toekomst, DI en levensfasebewust personeelsbeleid, DI en leven-lang leren, DI en gezondheid/vitaliteit, enz. 

De bijeenkomst vindt online via MS Teams plaats op maandag 30 januari van 15.30 tot 17.00 uur. 

Voor wie 
Het lerend netwerk DI is bedoeld voor onze leden/samenwerkingspartners, HR-managers/-professionals en medewerkers/projectleiders die duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in de portefeuille hebben. 

Verdere planning
In 2023 vinden de online bijeenkomsten plaats op:
Dinsdag 21 maart
Dinsdag 9 mei
Dinsdag 12 september            
Maandag 30 oktober
December  Slotevent nader te bepalen 


Het is geen probleem wanneer er niet is deelgenomen aan eerdere bijeenkomsten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Hilda Regterschot, coördinator team Vitaliteit en Preventie: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.

Aanmelden Lerend netwerk DI 30/01/23

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?