Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid

21-03-2023
Tijd: 15.30-17.00 uur

Samen met Bram Buiting van Erwelzijn gaan we dinsdag 21 maart aan de slag met: ‘Voorkomen verzuim na life-events’. Door een goede gerichte aanpak is verzuim na een life-event, zoals bijvoorbeeld scheiding, schulden, maar ook de geboorte van een kind bijvoorbeeld, te voorkomen.

Erwelzijn richt zich op het voorkomen van opvolgende problematiek. Ontstaan in de praktijk van het welzijnswerk komt Stichting Erwelzijn met een verrassende nieuwe kijk op het voorkomen van verzuim.
Tijdens deze presentatie is er ook aandacht voor een nieuw project van Erwelzijn. Het project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Instituut Gak. In dit lopende jaar worden bij 3 werkgevers trajecten gedraaid om te laten zien dat preventief werken loont.  Denk daarbij aan het signaleren van life-events, gespreksvaardigheden voor HR en management om op dat moment het goede gesprek te kunnen voeren. En, aan een overzicht van (gratis) ondersteuningsaanbod (in de directe omgeving) waar werknemers gebruik van kunnen maken. 

Voor dit project zoekt Erwelzijn nog een werkgever (met minimaal 100 werknemers) die voor een beperkte bijdrage wil deelnemen. Mocht u hier al eerder meer informatie willen, neem dan contact op met [email protected] of check de website www.erwelzijn.nl met de gratis life-event atlas. Hier vind je inzichten over oorzaken en gevolgen m.b.t. verzuim die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

In het najaar van 2022 zijn we gestart met het vervolg van dit lerend netwerk. Tegelijkertijd zijn we doorgegaan met de toepassing van de handreiking HR en onderzoeken we hoe dit instrument te verfijnen, wederom in samenwerking met de HAN. 
Thema’s worden in afstemming met de deelnemers van het lerend netwerk bepaald. Hierbij valt te denken aan: DI en goed werkgeverschap, DI en skills voor de toekomst, DI en levensfasebewust personeelsbeleid, DI en leven-lang leren, DI en gezondheid/vitaliteit, enz. 

Voor wie 
Het lerend netwerk DI is bedoeld voor onze leden/samenwerkingspartners, HR-managers/-professionals en medewerkers/projectleiders die duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in de portefeuille hebben. 

Verdere planning
In 2023 vinden de online bijeenkomsten plaats op:
Dinsdag 9 mei
Dinsdag 12 september          
Maandag 30 oktober
Donderdag 30 november Slotevent: programma en locatie nader te bepalen

Het is geen probleem wanneer er niet is deelgenomen aan eerdere bijeenkomsten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Hilda Regterschot, coördinator team Vitaliteit en Preventie: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.

Aanmelden Lerend netwerk DI 21/03/23

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?