Lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid | Rookvrije zorg 2030

27-11-2023
Tijd: 15.30-17.00 uur

Het project Wendbaar aan het werk Plus is in december 2021 afgerond. HR-professionals van een aantal lidinstellingen van WGV Zorg en Welzijn namen hierbij deel aan het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Daarnaast werd de Handreiking HR ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 

In het najaar van 2022 zijn we gestart met het vervolg van dit lerend netwerk. Tegelijkertijd zijn we doorgegaan met de toepassing van de handreiking HR en onderzoeken we hoe dit instrument te verfijnen, wederom in samenwerking met de HAN. 

Het thema voor de online bijeenkomst van maandag 27 november is: Hoe implementeer je rookvrije zorg 2030 op positieve wijze?
Hoe mooi is het te leren van experts, ervaringsdeskundigen en van elkaar!

Deze bijeenkomst is voorbereid met Marloes van de Maat, HR-adviseur bij Aveleijn. Marloes verzorgt de aftrap en vertelt over waar Aveleijn staat ten opzichte van rookvrije zorg 2030. Aveleijn kent net als de meeste organisaties successen maar ook knelpunten. Een mooi vertrekpunt voor een lerend netwerk.
De inleiding wordt deze keer verzorgd door Anton van Balkom. Hij is namens GGZ-Nederland de aanjager m.b.t. rookvrije zorg 2030. Anton gaat de achtergrond schetsen van Rookvrije zorg 2030, vertelt over knelpunten waar organisaties mee worstelen en gaat in op de cultuurverandering die nodig is ten aanzien van roken. Vervolgens neemt hij deelnemers mee in de pijlers waarlangs je toe kan werken naar een rookvrije zorg.
Daarna is het woord aan Ida van Elk, zij werkt bij Dimence Groep en is als beleidsadviseur betrokken bij dit thema. De Dimence Groep is heel goed op weg om een rookvrije organisatie te worden. Zoals ze zelf zegt; het is niet alleen maar een succesverhaal. Er zijn echt wel dingen die ik, met de kennis van nu, anders aangepakt zou hebben. Een echte best practice dus, waar we samen van kunnen leren.

Voor wie 
Het lerend netwerk DI is bedoeld voor onze leden/samenwerkingspartners, HR-managers/-professionals en medewerkers/projectleiders die duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in de portefeuille hebben. 

Het is geen probleem wanneer er niet is deelgenomen aan eerdere bijeenkomsten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Hilda Regterschot, coördinator team Vitaliteit en Preventie: 088 255 66 50 of stuur een e-mail.

Aanmelden Lerend netwerk DI 27/11/23

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?