Matchtafelbijeenkomst Achterhoek

25-09-2018 t/m 25-09-2018
Tijd: 09:00 - 11:30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op dinsdag 25 september 2018 wordt van 09.00 tot 11.30 uur de matchtafel Achterhoek gehouden bij het Graafschap College in Doetinchem.

Het programma
We starten om 9.00 uur met een korte introductie over de gastorganisatie. Daarna volgt de presentatie ‘Mantelzorg raakt alle werkgevers in Nederland’ van Heidi de Jong en Gretha van de Veer van ‘Jong en Veer, mantelzorg in bedrijf’. De helft van alle werknemers combineert betaald werk met zorgtaken voor kinderen. Eén op de vijf medewerkers combineert betaald werk met mantelzorgtaken. En de zorgdruk onder werknemers neemt toe door de participatiesamenleving en demografische ontwikkelingen. Werkgevers kunnen er niet meer omheen: de combinatie van werk en zorg is een onderdeel van duurzame inzetbaarheid en de werk-privé balans.

Uitdaging werk en mantelzorg
Tijdens de matchtafelbijeenkomst op 25 september gaan wij in gesprek over de uitdagingen die het werken en mantelzorgen met zich mee brengen. Dit met oog voor elkaars zakelijke én sociale belangen. En dat werkgevers zo weinig mogelijk risico lopen als het gaat om mantelzorg.
De toenemende (mantel)zorgtaken maken dat medewerkers fysiek en psychisch meer druk ervaren. Dit beïnvloedt de prestaties en inzetbaarheid van medewerkers. Een goede balans tussen werk en privé wordt daarom steeds belangrijker voor medewerkers. Voor werkgevers vormt dit een nieuwe uitdaging, maar ook een kans om talent aan te trekken en te behouden, met zorgvriendelijk werkgeverschap. Maar hoe creëer je als werkgever een effectief en eerlijk zorgbeleid dat bijdraagt aan minder verzuim, lagere kosten, betere resultaten en een hogere productiviteit van medewerkers? En wat is uiteindelijk de winst van zorgvriendelijk werkgeverschap? En hoe kan er op strategisch HR-niveau voor de toekomst een visie op ontwikkeld worden, want hoe blijven we werken en mantelzorgen mogelijk maken? Vragen waar de werkgever van de toekomst antwoord op moet vinden. We gaan op een interactieve wijze met elkaar in gesprek, er wordt informatie gegeven over wat mantelzorg precies inhoudt, wat het zo speciaal maakt en wat de interventies en ondersteuningsmogelijkheden zijn. Na de presentatie gaan we matchen. Om uiterlijk 11.30 uur sluiten we af.

Wat levert het op?
- U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
- De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers
- Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match
- De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties uit de regio Achterhoek
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Zwolle, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Meer informatie vindt u op deze pagina. Neem voor meer informatie/vragen contact op met Ina Bats, 088 255 6650, of stuur een e-mail.

Aanmelden Matchtafel Achterhoek 25/09/18

Meld u hier aan voor de bijeenkomst