Matchtafelbijeenkomst Achterhoek

11-04-2019
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 11 april 2019 wordt van 09.00 tot 11.30 uur de matchtafel Achterhoek gehouden bij Zozijn, Oude Terborgseweg 202, 7004 KA, Doetinchem.

Het programma
09.00 uur: we starten om 09.00 uur met een korte introductie over gastorganisatie Zozijn door Trudie Pol.

09.30 uur: een presentatie over duurzame inzetbaarheid.
Bij Azora is men al enige jaren bezig met het versterken van de zelfregie van medewerkers. Zij doen dit o.a. door een training 'Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid'. Jessica Opdenoordt, P&O adviseur/trainer Duurzame Inzetbaarheid bij Azora, gaat vertellen over wat er aan vooraf is gegaan, hoe de pilot is gedraaid, wat er is bijgesteld en wat het oplevert voor de medewerker en voor de organisatie.

Het plan: het vergroten van de bewustwording, het vergroten van actiegerichtheid en vaardigheden en het maken van maatwerkafspraken in dialoog. Hoe? Dat gaat Jessica Opdenoordt vertellen.

Ook wordt informatie gedeeld over:
- Wendbaar aan het werk;
- Hoe voer je een vitaliteitsgesprek;
- Een inspirerende vitaliteitspitch voor medewerkers en managers;
- Subsidies;
- Het huis van werkvermogen;
- Een webapp hoe op teamniveau achterhaald kan worden hoe inzetbaar medewerkers van je eigen team zijn;
- Waar een gratis loopbaanadviesgesprek te vinden is.

10.30 uur: na het interactieve deel gaan we matchen.

11.15 uur: afsluiting van het formele deel. Tot 11.30 uur is er de tijd om 'die ene deelnemer' nog even persoonlijk te spreken en informeel informatie uit te wisselen.

Wat levert het op?
- U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
- De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers
- Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match
- De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Achterhoek
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Zwolle, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Meer informatie vindt u op deze pagina. Neem voor meer informatie/vragen contact op met Ina Bats, 088 255 6650, of stuur een e-mail.

Aanmelden Matchtafel Achterhoek 11/04/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst