Matchtafelbijeenkomst Achterhoek

19-09-2019
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 19 september 2019 wordt van 09.00 tot 11.30 uur de matchtafel Achterhoek gehouden bij Abeos in Doetinchem. Het adres is Hanzestraat 1 - 21 (parkeren kan op de grote parkeerplaats tegenover de Praxis).

Het programma
We starten om 09.00 uur met een korte introductie over Disworks door Dr. Brigitte A.G. van Lierop, Senior Partner bij Disworks. Brigitte is de gastspreker van deze dag.

Daarna volgt een presentatie van Brigitte van Lierop over Functiecreatie. Het doel van Functiecreatie voor bedrijven is om personeel efficiënter in te zetten, en waar mogelijk goedkoper zonder dat dit ten koste gaat van de productie, dan wel leidt tot een hoger rendement. In ieder geval dient er sprake te zijn van een waardecreatie voor het bedrijf. 

Bedrijven krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen die geen plaats kunnen verwerven op de regulieren arbeidsmarkt omdat hun mogelijkheden niet matchen met de eisen die de arbeidsmarkt stelt. Meestal komt dat door fysieke, psychische, gedragsmatige of verstandelijke beperkingen. Mensen uit deze doelgroep beantwoorden niet aan de complexiteit van de bestaande functies. Om deze lacune in matching in te vullen, is een methodiek ontwikkeld: Functiecreatie. 

Wil je meer over deze methodiek weten? Met onder andere als resultaat dat zittende medewerkers meer tevreden zijn over hun werk? Kom dan 19 september naar de matchtafel Achterhoek.

10.30 uur, na het interactieve deel gaan we matchen.
11.15 uur, sluiten we het formele deel af. Tot 11.30 uur is er tijd om 'die ene deelnemer' nog even persoonlijk te spreken en informeel informatie uit te wisselen.

Wat levert het op?
- U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
- De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers
- Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match
- De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Achterhoek
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Zwolle, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Meer informatie vindt u op deze pagina. Neem voor meer informatie/vragen contact op met Ina Bats, 088 255 6650, of stuur een e-mail.

Aanmelden Matchtafel Achterhoek 19/09/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst