Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle

14-09-2023
Tijd: 09.00-12.00 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Discussieer en match mee op donderdag 14 september 2023!
De 4e Matchtafel regio Zwolle van dit jaar vindt fysiek plaats op donderdag 14 september van 09.00 tot 12.00 uur bij Hogeschool Windesheim te Zwolle. Fijn om elkaar dan weer fysiek te kunnen ontmoeten! 
 
De inloop is vanaf 08.45 uur en om 9.00 uur starten we met een presentatie van Mirriam Jansen, programmamanager LLO Windesheim samen met Agnes Mulder, accountmanager Deltion en Mireille Bruin- Nijhuis opleidingsadviseur Landstede Groei opleidingen m.b.t. het thema een Leven Lang Ontwikkelen. 
Onderwerpen die o.a. worden toegelicht: 
- Opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers/carrièreswitchers
- LLO in het perspectief van re-integratie en duurzame inzetbaarheid
- Wat vraagt het begeleiden van volwassen medewerkers in opleiding van praktijkcoaches 
- Verschillende opties aan LLO mogelijkheden en ontwerpen bij mbo of hbo 
 
Vanaf 10.15 uur gaan we matchen en is er ruimte om informatie uit te wisselen en actuele onderwerpen met elkaar te bespreken. Bij het matchen kunnen kandidaten ingebracht worden die op zoek zijn naar iets anders en vacatures gedeeld worden. We sluiten uiterlijk om 12.00 uur af. 

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties en onderwijs uit de regio Zwolle
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe, Twente en Zwolle. Meer informatie vindt u op www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Harriëtte Baas of Ditsy Bergman, 088 255 6650 of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle 14/09/23