Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle

03-07-2018 t/m 03-07-2018
Tijd: 09:00 - 11:30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op dinsdag 3 juli 2018 wordt van 09.00 tot 11.30 uur de eerste matchtafel regio Zwolle gehouden! De bijeenkomst vindt plaats bij het Zorgtrainingscentrum Zwolle. Dit is gevestigd bij ROC Landstede, Dokterspad 2, 8025 AW Zwolle.

Het programma
We starten om 9.00 uur met een korte introductie over de gastorganisatie, het Zorgtrainingscentrum. Het Zorgtrainingscentrum is een concept waarbij het leren is ondergebracht in drie samenhangende labs. Een wijkzorg lab, een zorgethisch lab en een zorgtechnisch lab. In deze labs - innovatieve, hybride omgevingen - leren en werken studenten (mbo/hbo: zorg en ICT), zorgprofessionals en docenten continu in de praktijk, samen met de cliënt en zijn mantelzorgers. Ze leren ook met elkaar: studenten en professionals van verschillende niveaus (multilevel) en uit diverse vakgebieden (multidisciplinair) zitten bij elkaar in een team.
 
Daarna volgt een inspiratiesessie van Manon Koldewijn en Auke Oosterhoff, beide programmamanagers Tafel van de Regio Zwolle over het belang van investeren in mensen.

In de komende twee jaar worden 4.100 vacatures verwacht in de grootste sectoren (transport & logistiek, zorg & welzijn, energietransitie, techniek en onderwijs & overheid) in de regio Zwolle. Deze zijn naar verwachting moeilijk te vervullen. Daar waar tekorten zijn, zijn er ook sectoren /werkgevers waar mensen moeten vertrekken. Door ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en globalisering veranderen of verdwijnen banen en ontstaan nieuwe banen. Zo wordt het bank- en verzekeringswezen hierdoor geraakt. We slagen er nog onvoldoende in om deze mensen op een effectieve en efficiënte vorm weer zo snel mogelijk naar betaald werk in een kansrijke sector te leiden. Het is van groot belang dat mensen voldoende zijn toegerust en over de juiste vaardigheden beschikken om duurzaam op de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en volwaardig te kunnen participeren in de maatschappij. Manon Koldewijn en Auke Oosterhoff nemen u tijdens de inspiratiesessie mee in het belang van investeren in mensen. Van denken naar doen!

Na de presentaties gaan we matchen. Om uiterlijk 11.30 uur sluiten we af.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties en onderwijs uit de regio Zwolle
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe, Twente en Zwolle. Meer informatie vindt u op www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels.

Neem voor meer informatie/vragen contact op met Harriëtte Baas
[email protected]