Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle

05-12-2019
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 5 december 2019 wordt van 09.00 tot 12.00 uur de matchtafel regio Zwolle gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Noorderboog, Werkhorst 36 te Meppel. Inloop is vanaf 08.45 uur.

Het programma
We starten om 9.00 uur met een presentatie van Yvonne de Ruiter, praktijkopleider bij Zorggroep Noorderboog. Zij zal een toelichting geven op de praktijkleerroute. 
 
Vervolgens volgt er een presentatie van onze gastspreker Karsten Bulling. Karsten is al 20 jaar actief in de publieke arbeidsbemiddeling en gespecialiseerd in het ondersteunen van werkgevers bij hun recruitmentstrategie. Als landelijk adviseur werkgeversdiensten bezoekt hij jaarlijks tientallen landelijk opererende bedrijven in de sector transport en logistiek. Hij ziet dagelijks hoe bedrijven invulling geven aan hun employer brand. 
 
'Employer branding: oplossing bij krapte op de arbeidsmarkt'
Werkgevers hebben een schreeuwend tekort aan personeel en de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Bijna de helft van de vacatures is inmiddels moeilijk vervulbaar en dat kost werkgevers omzet. Dat blijkt uit verschillende enquêtes en cijfers die uitkeringsinstantie UWV en het economisch bureau van ING naar buiten hebben gebracht. Employer branding is een van de oplossingsmogelijkheden voor werkgevers tegen krapte op de arbeidsmarkt. In drie stappen laat Karsten zien dat iedere werkgever in staat is om aantrekkelijk te worden voor bestaande en nieuwe medewerkers. Neem deel aan de workshop employer branding en krijg antwoord op de vraag: hoe bouw ik een employer brand?
 
Vanaf 10.15 uur gaan we matchen en sluiten uiterlijk om 12.00 uur af.   

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties en onderwijs uit de regio Zwolle
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe, Twente en Zwolle. Meer informatie vindt u op www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels.

Neem voor meer informatie/vragen contact op met Harriëtte Baas
h.baas@zorgselect.nl

Aanmelden Matchtafel Regio Zwolle 05/12/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst