Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle

01-10-2019
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.


Op dinsdag 1 oktober 2019 wordt van 09.00 tot 11.45 uur de matchtafel regio Zwolle gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, locatie woonzorgcentrum Hof van Smeden aan de Smeden 5 te Emmeloord. Inloop is vanaf 08.45 uur.

Het programma
We starten om 9.00 uur met een presentatie van Hetty Bolt, adviseur Leren & Ontwikkelen van Zorggroep Oude en Nieuw Land. Zij zal een toelichting geven op de organisatie en de afdeling Leren en Ontwikkeling. 

Vervolgens volgt er een presentatie van onze gastspreker Rosanne Smit, bedrijfspsycholoog bij Ascender. Zij zal ons meenemen in de ‘capability benadering’. Rosanne is bedrijfspsycholoog bij Ascender en is als onderzoekspsycholoog verbonden bij Birdview. Hier verricht zij psychologische expertises bij medewerkers die vastlopen in werk. Naast een formeel diagnostisch antwoord (DSM-V classificatie) zijn de antwoorden gericht op herstel van functioneren in werk en hierbij gebruikt zij de capability benadering als uitgangspunt.

Ascender is een psychologisch adviesbureau gespecialiseerd in het gezond en met plezier aan het werk houden van medewerkers. Wanneer werk voldoende aansluit op iemands kennis, vaardigheden en persoonlijke omstandigheden en wordt uitgevoerd in een gezonde werkomgeving, bevordert dit de lichamelijke en geestelijke gezondheid en in algemene zin de kwaliteit van werken en leven. Op basis van de aanwezige expertise en ervaringen kan ondersteuning worden geboden bij het ontwikkelen van een geïntegreerd gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Vanaf 10.30 uur gaan we matchen en we sluiten uiterlijk om 11.45 uur af.   

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties en onderwijs uit de regio Zwolle
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe, Twente en Zwolle. Meer informatie vindt u op www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels.

Neem voor meer informatie/vragen contact op met Harriëtte Baas
h.baas@zorgselect.nl

Aanmelden Matchtafel Regio Zwolle 01/10/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst