Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle

27-06-2019
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 27 juni 2019 wordt van 09.00 tot 11.30 uur de matchtafel regio Zwolle gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats bij de Stadkamer (Taalpunt Zwolle) aan de Zeven Alleetjes 1a te Zwolle. Inloop is vanaf 08.45 uur.

Het programma
Het thema van deze bijeenkomst gaat over statushouders. We starten om 09.00 uur met een presentatie van Anna Kruit, accountmanager werkgeversservicepunt Regio Zwolle. Zij zal het project zij-instroom zorg toelichten, hoe het idee is ontstaan, de selectie, stagebedrijven en de invulling. Vervolgens zal Antoinette Versteeg, Taalpuntcoördinator Steenwijkerland, inhoudelijk een toelichting geven over de zij-instroom zorg qua taallessen en de lessen die verzorgd zijn door het Drenthe College. Tenslotte zal Rick Brug, Matcher/Consulent Inburgering een presentatie geven over statushouders in het algemeen en hoe dit gaat op de arbeidsmarkt.

Vanaf 10.15 uur gaan we matchen en sluiten uiterlijk om 11.30 uur af.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties en onderwijs uit de regio Zwolle
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe, Twente en Zwolle. Meer informatie vindt u op www.wgvzorgenwelzijn.nl/matchtafels.

Neem voor meer informatie/vragen contact op met Harriëtte Baas
h.baas@zorgselect.nl

Aanmelden Matchtafel Regio Zwolle 27/06/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst