Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe

07-02-2019
Tijd: 09.30 - 11.45 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 7 februari 2019 wordt van 09.30 tot uiterlijk 11.45 uur de matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe gehouden. De bijeenkomst vindt plaats bij het Werkplein Activerium, Deventerstraat 46 in Apeldoorn.

Het programma
Na een kort welkom door gastorganisatie UWV starten we om 9.30 uur met een workshop over 'werk en mantelzorg' door Heidi Sprekelmeijer van Jong en Veer.

De helft van alle werknemers combineert betaald werk met zorgtaken voor kinderen. Eén op de vijf medewerkers combineert betaald werk met mantelzorgtaken. De zorgdruk onder werknemers neemt toe door de participatie samenleving en demografische ontwikkelingen. Werkgevers kunnen er niet meer omheen: de combinatie van werk en zorg is een onderdeel van duurzame inzetbaarheid en de werk-privé balans. 

Uitdaging werk en mantelzorg
Tijdens de matchtafelbijeenkomst op 7 februari gaat Heidi Sprekelmeijer op een interactieve manier het gesprek aan over de uitdagingen die werken en mantelzorgen met zich meebrengen. Dit met oog voor elkaars zakelijke én sociale belangen en dat werkgevers zo weinig mogelijk risico lopen als het gaat om mantelzorg. Er wordt informatie gegeven over wat mantelzorg precies inhoudt, wat het zo speciaal maakt en wat de interventies en ondersteuningsmogelijkheden zijn. 

Jong en Veer helpt al ruim tien jaar organisaties in het realiseren van een mantelzorgvriendelijk klimaat. Dat gebeurt o.a. door bedrijven te laten zien hoe mantelzorg leeft binnen de organisatie, wat dit betekent voor werknemers en werkgevers en wat je kunt doen om te werken aan een goede balans tussen werk en mantelzorg.

Na de workshop van Heidi (uiterlijk om 11.00 uur) gaan we matchen en we sluiten af om 12.00 uur.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Marie-Susan van der Munnik, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe 07/02/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst