Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe

09-04-2019
Tijd: 09.30 - 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op dinsdag 9 april 2019 wordt van 09.30 tot uiterlijk 12.00 uur de matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe gehouden. De bijeenkomst vindt plaats bij Zozijn, Molenallee 50 in Wilp. Ingang 2 in het hoofdkantoor (dienstencentrum), de Fliertezaal.

Het programma Na een kort welkom om 9.30 uur door gastorganisatie Zozijn starten we met een presentatie over Wendbaar aan het werk.

Hoe kunnen werkgevers en werknemers er samen voor zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn met plezier en in goede gezondheid hun pensioengerechtigde leeftijd halen? Deze vraag stond centraal bij het ESF-project Wendbaar aan het werk. Een vraagstuk dat zeker nu relevant is, gezien de oplopende tekorten op de arbeidsmarkt. In de afgelopen periode zijn 26 organisaties in Noord-Brabant en Oost-Nederland intensief met dit vraagstuk aan de slag gegaan.

Parallel aan de uitvoering van het project voerde de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onder leiding van Annet de Lange, lector Human Resource Management, een wetenschappelijk onderzoek uit. Zij werkte hierbij nauw samen met de Finse professor Juhani Ilmarinen, grondlegger van het Huis van Werkvermogen. En wat blijkt? Medewerkers zijn duurzamer inzetbaar door Wendbaar aan het werk!

Na de presentatie over Wendbaar aan het werk (uiterlijk om 11.00 uur) gaan we matchen en we sluiten af om 12.00 uur. Graag gebruiken wij de laatste tien minuten om de behoefte te peilen van jullie als deelnemer van de matchtafel.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Petra Harink, adviseur, via 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe 09/04/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst