Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe

20-06-2019
Tijd: 09.30 - 12.00 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 20 juni 2019 wordt van 09.30 tot uiterlijk 12.00 uur de matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe gehouden. De bijeenkomst vindt plaats bij Gemeente Zutphen, in de commissiekamer in het oude stadhuis. We verzamelen in de hal van het nieuwe stadhuis: 's Gravenhof 2. Parkeren kan op het 's Gravenhof, maar dat kan druk zijn. Er kan ook worden geparkeerd op de Martinetsingel of op het terrein van de AH XL.

Agenda
Na een kort welkom om 9.30 uur starten we met een presentatie door Patricia van Casteren, psycholoog Arbeid & Gezondheid van Ascender.
Ascender is een psychologisch adviesbureau gespecialiseerd in het gezond en met plezier aan het werk houden van medewerkers. Ascender kan ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een geïntegreerd gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De visie van Ascender is gestoeld op het Quality of working life © model van Prof. J.J.L. (Jac) van der Klink, hoogleraar in de vakgebieden Sociale Geneeskunde en Arbeidsgeneeskunde, expertise: Duurzame Inzetbaarheid. Centraal in dit model staat de 'capability set', het palet aan daadwerkelijke mogelijkheden dat iemand binnen de context van de werkomgeving heeft om taken uit te voeren, die waarde toevoegen, zowel voor de organisatie als voor de werkende.

Patricia van Casteren is psycholoog Arbeid & Gezondheid bij Ascender en als science practitioner verbonden aan Tranzo/Tilburg university, waar zij onderzoek doet naar duurzame inzetbaarheid in werk. Ze gebruikt daarbij de capability benadering als uitgangspunt. In haar presentatie licht Patricia de basisprincipes van de capability benadering toe en zal ze met name ingaan op de bruikbaarheid in de praktijk.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Bij de matchtafels Oost-Nederland kunnen werkgevers vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht brengen en kennis en informatie uitwisselen. Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Petra Harink, 088 255 6650, of stuur een mail.