Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe

26-09-2019
Tijd: 09.30 - 11.45 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 26 september 2019 wordt van 09.30 tot uiterlijk 12.00 uur de matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe gehouden. De bijeenkomst vindt plaats bij Brinqer. Het kantoor bevindt zich aan de Lange Amerikaweg 61 te Apeldoorn. Het pand ligt tegenover benzinepomp Shell en de MC Donalds. De bijeenkomst vindt plaats in het Honeywell geobuw op de derde verdieping.

Programma
Na een kort welkom om 09.30 uur starten we met een presentatie door Arjan Donker, directeur ARBO en Inzetbaarheid bij Brinqer. 
De presentatie gaat over de sterk veranderende sociale zekerheid en eigenaarschap, de krachten die daardoor ontstaan en die invloed hebben op HR-beleid, arbodiensten en re-integratie- of mobiliteitsvraagstukken. Arjan kijkt terug op de afgelopen 10/15 jaar en schetst hoe de focus steeds meer verschoof. Hij bespreekt een paar actualiteiten en schetst zijn ideeën over de toekomst. Technologie, generatiemanagement, innovatie; er gaat zo veel veranderen: wordt het er leuker, makkelijker of beter op? Of trekken we een andere conclusie?

In ieder geval is het duidelijk geworden dat meer thema's dan alleen Gezondheid en Vitaliteit een belangrijke rol spelen. TNO heeft op basis van alle verzamelde data nog 3 aandachtsgebieden gedefinieerd. Eindelijk kunnen we aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid, laagdrempeligheid en met een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers. 

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Petra Harink, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe 26/09/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst