Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe

26-11-2019
Tijd: 09.30 - 11.45 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op dinsdag 26 november 2019 wordt van 09.30 tot uiterlijk 12.00 uur de matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe gehouden. De bijeenkomst vindt plaats bij Intermetzo, Mettrayweg 25 in Eefde. 

Het programma
Vanaf 09.00 uur is de ruimte beschikbaar. Na een kort welkom starten we om 09.30 uur met een presentatie door Martijn Braber, manager Saxion Part-Time School. Martijn vertelt deze ochtend over de manier waarop de Saxion Parttime School aansluiting zoekt bij actuele vraagstukken in (zorg)organisaties.

Het nieuwe, flexibele en modulaire onderwijs dat de Parttime School ontwikkeld heeft, biedt mooie kansen voor studenten om meer flexibel te studeren. Tegelijk is dat nog maar het begin van de mogelijkheden die dit innovatieve onderwijs biedt. Het modulaire aanbod geeft de kans om veel beter in te spelen op actuele organisatie- en ontwikkelvraagstukken in organisaties en sectoren. Daarvoor worden ondertussen maatschappelijke en organisatievraagstukken opgehaald, waar vervolgens passend onderwijsaanbod op ontwikkeld wordt. Zo werd in Enschede in samenwerking met diverse organisaties in 2,5 maand op maat een nieuwe leergang Sociale Wijkteams ontwikkeld, waarmee diverse organisatie geholpen worden om hun ambities beter te verwezenlijken.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Stedendriehoek & Noord-Veluwe
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen
Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Petra Harink, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Stedendriehoek & Noord-Veluwe 26/11/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst