Matchtafelbijeenkomst Twente

20-09-2018 t/m 20-09-2018
Tijd: 09.00 tot 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.Op donderdag 20 september 2018 wordt van 9.00 tot 11.30 uur de matchtafel Twente gehouden bij Carintreggeland in Hengelo. We starten om 9.00 uur met  mededelingen en de netwerk-/matchronde en een netwerkpauze en vanaf 10.30 uur volgt een presentatie van Diny Haafkes en Annelies Ter Huurne van Haafkes & Ter Huurne, mediation in reintegratietrajecten. Graag gaan zij met ons in gesprek over de mogelijkheden van mediation als interventie bij arbeidsconflicten en verstoorde samenwerkingsrelaties. EN hoe is dat bij zelfsturende teams? 
De bijeenkomst sluiten we af om 11.30 uur.

Mediation in arbeidssituaties
In contacten met HRM-adviseurs, re-integratiemedewerkers en bedrijfsartsen komt vaak aan het licht, dat conflicten en verstoorde samenwerkingsrelaties op het werk (mede) de oorzaak zijn van de ziekmelding/ziekteverlofaanvraag van een medewerker. Als de communicatie en samenwerking zijn vastgelopen, is mediation bij uitstek geschikt om de betrokkenen weer met elkaar in gesprek te brengen en de gespannen verhoudingen weer te normaliseren, zodat zij kunnen zoeken naar oplossingen die voor beiden passend zijn. In de Stecr-richtlijn Arbeidsconflicten wordt dan ook mediation als interventie geadviseerd. Haafkes en Ter Huurne heeft als jonge praktijk voor mediation en coaching al regelmatig mediationtrajecten in het kader van re-integratietrajecten mogen begeleiden. Maar wat is mediation eigenlijk en wat is daarbij belangrijk? Onderwerpen die tijdens de presentatie aan bod zullen komen zijn:

  • Wat is mediation eigenlijk? 
  • Hoe verloopt een mediationtraject, en wat doet de mediator?
  • Waarom mediation?
  • Voor- en nadelen 
  • Voorwaarden voor mediation. Inzet (tijd en energie); bereidheid tot zoeken naar een voor beiden passende oplossing.
  • Specifieke aandachtspunten bij mediation in arbeidssituaties. Wie zijn de partijen en wat is hun mandaat?

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties uit de regio Twente
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen

Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Ans Huisman, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Twente 20/09/18

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.