Matchtafelbijeenkomst Twente

27-11-2018 t/m 27-11-2018
Tijd: 09.00 tot 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 tot 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op dinsdag 27 november 2018 wordt van 9.00 tot 11.30 uur de matchtafel Twente gehouden bij de RIBW Groep Overijssel aan de Sabina Klinkhamerweg 21 te Hengelo. We starten om 9.00 uur met mededelingen, de planning voor 2019, de netwerk/match-ronde en een netwerkpauze. Vanaf 10.30 uur zal Ans Huisman iets vertellen over de landelijke campagne Ik Zorg en het regionale contactpunt Ontdek de Zorg Twente. De bijeenkomst sluiten we af om 11.30 uur.

De campagne Ik Zorg richt zich op actielijn 1 uit het Actieprogramma Werken in de Zorg: meer kiezen voor de zorg. De landelijke campagne Ik Zorg moet bijdragen aan meer mensen die kiezen voor zorg en welzijn, minder uitval door betere keuzes en meer behoud door anders te kiezen binnen zorg en welzijn. De campagne is een samenwerking van het ministerie van VWS met branche- beroeps- werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector zorg & welzijn. Voor meer gerichte vragen in de regio en persoonlijke adviezen is per regio een contactpunt opgezet. Hier kan men antwoord krijgen op vragen als: Wat ga je doen? Welke opleiding heb je nodig? Welke zorg- en welzijnsorganisaties zijn er in Twente en welke mogelijkheden bieden deze organisaties voor jou?

De bijeenkomst sluiten we af om 11.30 uur.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is geschikt voor:
• Organisaties uit de regio Twente
• HR-managers
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen

Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Ans Huisman, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Twente 27/11/18

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.