Matchtafelbijeenkomst Twente

18-04-2019
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 18 april 2019 wordt van 9.00 tot 11.30 uur de matchtafel Twente gehouden bij RIBW Groep Overijssel aan de Sabina Klinkhamerweg 21 in Hengelo. 

Programma
We starten om 09.00 uur met de opening en om 09.15 uur zal Hilde Vehof van Vehof Budget Coaching met ons in gesprek gaan en een presentatie houden over: Welke gevolgen hebben geldzorgen voor de inzetbaarheid van uw medewerkers, denk aan verzuim, productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Na de netwerkpauze zullen we om 10.30 uur gaan matchen en een rondje mededelingen doen. 

Informatie thema
Tijdens deze bijeenkomst wil Hilde Vehof graag aandacht schenken aan:

  • Hoe herken je geldzorgen bij een medewerker? 
  • Wat zijn de gevolgen van geldzorgen op het ziekteverzuim en de productiviteit? En wat zijn de kosten die daarmee gemoeid gaan? 
  • Hoe ga je het gesprek aan met de medewerker? 
  • Wat zijn belangrijke do's en don'ts? 

De bijeenkomst sluiten we af om 11.30 uur. 

 Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Twente
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen

Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Ans Huisman, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Twente 18/04/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.