Matchtafelbijeenkomst Twente

03-10-2019
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Op donderdag 3 oktober 2019 wordt van 9.00 tot 11.30 uur de matchtafel Twente gehouden bij RIBW Groep Overijssel (Sabine Klinkhamerweg 21 te Hengelo). 

We starten om 09.00 uur met de opening. De gastspreker van deze dag is Patricia van Casteren. Patricia zal ons meenemen in de 'capability benadering'. Patricia is psycholoog Arbeid & Gezondheid bij Ascender en is als 'science practitioner' verbonden aan Tranzo/Universiteit Tilburg. Hier doet zij onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid in werk en gebruikt daarbij de capability benadering als uitgangspunt.

Ascender is een psychologisch adviesbureau gespecialiseerd in het gezond en met plezier aan het werk houden van medewerkers. Wanneer werk voldoende aansluit op iemands kennis, vaardigheden en persoonlijke omstandigheden en wordt uitgevoerd in een gezonde werkomgeving, bevordert dit de lichamelijke en geestelijke gezondheid en in algemene zin de kwaliteit van werken en leven. Op basis van de aanwezige expertise en ervaringen, die Ascender opdoet in een specifiek bedrijf, kan ondersteuning worden geboden bij het ontwikkelen van een geïntegreerd gezondheidsbeleid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In haar presentatie licht Patricia de basisprincipes van de capability benadering toe en zal ze met name ingaan op de bruikbaarheid in de praktijk. 

Uiteraard is er ook ruimte om te netwerken en gaan we nog matchen. De bijeenkomst sluiten we af rond 11.30 uur.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Twente
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen

Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Ans Huisman, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Twente 03/10/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.