Matchtafelbijeenkomst Twente

03-12-2019
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.

Discussieer en match mee op 3 december 2019!
Op dinsdag 3 december 2019 zijn we met de Matchtafel Twente (voorheen J2J Twente) te gast bij RIBW Groep Overijssel, Sabine Klinkhamerweg 21 te Hengelo.

Het programma
We starten om 9.00 uur met de opening. Vervolgens gaan we matchen en is er een korte netwerk pauze. Om 10.30 uur zal Teuno Blankensteijn, Business Manager bij Perspectief Groep ons informeren over het onderwerp 'Beschikking Werkhervattingskas (Whk)', met als doel: bewustwording, weten hoe je hierop kunt inspelen en welke mogelijkheden er zijn.

Binnenkort ontvangen werkgevers weer de beschikking Werkhervattingskas (Whk). Deze beschikking heeft grote gevolgen voor de loonkosten. Het maakt immers nogal verschil of je bijvoorbeeld 0,19% of 3,04% moet betalen over de totale loonsom. De beschikking Whk betreft (WIA) WGA en Ziektewetpremie.
  • Wist je dat je als grote werkgever de WGA-uitkeringen volledig zelf betaald (+ toeslag) bij het UWV ?
  • Wist je dat mensen die ziek uit dienst gaan ook bij je als grote werkgever in rekening gebracht worden?
  • Wist je dat méér dan 55% (!) van de WIA-instroom ontstaat vanuit de Ziektewetvangnet (ziek uit dienst, zieke flexwerkers en zieke WW’ers)?
Of u dus nog bij het UWV zit of Eigen risicodrager bent, WGA en ZW heeft dus veel consequenties voor de ontwikkeling van uw loonkosten.

Dit onderwerp is vaak onderbelicht bij organisaties, omdat het zich afspeelt op het snijvlak van HR en Finance. Dit terwijl er veel mogelijkheden zijn om de kosten te beperken en mensen perspectief te bieden. Hier scherp op zijn is extra belangrijk, omdat helaas veel fouten blijken te worden gemaakt in de toerekening, maar ook in de begeleiding van ZW en WGA’ers.

Om uiterlijk 11.45 uur sluiten we af.

Wat levert het op?
• U verbreedt uw netwerk duurzaam en u vergroot uw kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en kennis.
• De tafels kunnen worden ingezet als extra instrument voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
• Door het delen van opdrachten, vacatures en medewerkers vergroot u de kans op een match.
• De mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is geschikt voor: 
• Organisaties uit de regio Twente
• HR-managers 
• Mobiliteitsadviseurs
• Recruiters

Verbinding leggen

Het matchen van medewerkers aan in- en externe vacatures, opdrachten en passend bij hun talent en kwaliteiten blijkt niet altijd even gemakkelijk. Daar heb je elkaar voor nodig in het intersectorale netwerk. Bij de matchtafels is daarom het verbinding leggen en elkaar weten te vinden in de regio even belangrijk als het matchen zelf.

Meer informatie
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Wij verbinden organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. De intersectorale matchtafels worden door WGV Zorg en Welzijn georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Klik hier voor meer informatie over de matchtafels.

Met vragen kunt u terecht bij Ans Huisman, 088 255 6650, of stuur een mail.

Aanmelden Matchtafel Twente 03/12/19

Meld u hier aan voor de bijeenkomst.