(online) Masterclass Arbeidsrecht - de liegende en ongeschikte werknemer aan het begin van de arbeidsovereenkomst. Ontslag?

17-03-2022 t/m 01-03-2022
Tijd: 09:30 - 11:30 uur

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werknemer toch niet de diploma’s heeft die wel op zijn cv staan genoteerd. Of de werknemer die zich op dag 2 al ziek meldt waarbij je twijfels hebt of deze werknemer überhaupt geschikt is om de functie uit te oefenen. Of de werknemer die maar geen beschikking krijgt over een VOG, terwijl je daar al vaak om hebt gevraagd. In die gevallen krijgt de arbeidsverhouding al een flinke deuk, maar is dat voldoende om tot beëindiging van het dienstverband over te gaan (al dan niet met een beroep op de proeftijd of ontbindende voorwaarde)?

Het komt ook regelmatig voor dat het contract al gesloten is, maar voor de ingangsdatum informatie over de werknemer bekend wordt op grond waarvan je eigenlijk niet met de werknemer verder wil. Kun je dan ook al beëindigen?

Op donderdag 17 maart organiseren wij in samenwerking met Hanze advocaat een online masterclass.
Deze masterclass staat in het teken van deze probleemgevallen. We bespreken de mogelijkheden om in die gevallen de arbeidsovereenkomst te beëindigen en hoe je dat exact moet doen. Maar we staan ook stil bij de vraag of je deze probleemgevallen kunt voorkomen en op welke wijze. Ook staan we stil bij de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen voor de ingangsdatum van het contract.

Vragen die onder andere aan de orde komen zijn:
• Welke problemen kunnen ontstaan in de eerste weken van de arbeidsverhouding?
• Kun je deze ondervangen met een proeftijd ontslag of een ontbindende voorwaarde?
• Wat moet je aantonen om tot beëindiging van het dienstverband over te kunnen gaan?
• Welke zorgplicht of onderzoeksplicht heb je als werkgever hier zelf in? Moet je bijvoorbeeld actief diploma’s controleren?
• Mag je tijdens een sollicitatieprocedure vragen stellen over de gezondheid van de werknemer? 
• Heeft het zin om een verklaring af te laten leggen dat werknemer geschikt is om de functie uit te oefenen?
• Als blijkt dat de werknemer niet de juiste diploma’s blijkt te hebben of medisch ongeschikt is, moet je dan nog mijn best doen om deze werknemer te herplaatsen in een andere functie?
• Kun je de arbeidsovereenkomst al opzeggen voor de ingangsdatum?

Uiteraard kunnen er vragen op voorhand worden ingestuurd en/of tijdens de masterclass worden ingebracht. 

Voor wie
Deze masterclass is bedoeld voor medewerkers HR, HR-adviseurs, hoofden HR en medewerkers die te maken hebben met HR-gerelateerde zaken.

Resultaten
Na het volgen van deze masterclass ben je helemaal bij over de mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen bij liegende en ongeschikte werknemers aan het begin van de arbeidsrelatie.

Waar & wanneer
Deze masterclass wordt gehouden op donderdag 17 maart 2022 van 9.30 tot 11.30 uur via MS Teams (deelnamelink ontvang je na aanmelding via onderstaand formulier).  

Kosten
De kosten van dit webinar voor leden van WGV Zorg en Welzijn zijn € 75,- per persoon. Niet-leden betalen € 150,- per persoon (exclusief btw).
Let op: aanmelden is niet vrijblijvend. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van het webinar wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via 088 255 66 50 of stuur een mail.