Opleiding Arbeidsrecht in Zorg en Welzijn

22-05-2018 t/m 22-05-2018
Tijd: 09.30 tot 16.30 uur

Met de Opleiding Arbeidsrecht in Zorg en Welzijn heeft u voor alle arbeidsrechtelijke aspecten van instroom, doorstroom en uitstroom van werknemers een gedegen en praktische basis voor uw dagelijkse werkzaamheden. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van (actuele) wetgeving (waaronder het regeerakkoord en de nieuwe Europese privacywetgeving), cao's in zorg en welzijn, rechtspraak en boeiende praktijkvoorbeelden. Op voorhand kunt u ook eigen casuïstiek inbrengen.

Data en locatie
De omvang van de Opleiding Arbeidsrecht in Zorg en Welzijn is drie dagen, te weten op dinsdag 13 maart 2018, dinsdag 10 april 2018 en dinsdag 22 mei 2018 van 09.30 tot 16.30 uur. De opleiding wordt gehouden bij wordt gehouden bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51, 7418 AH Deventer. Na een succesvolle afronding ontvangt u een certificaat van deelname. Let op: De opleiding kan niet in losse modules worden afgenomen. 

Doelgroep
De Opleiding Arbeidsrecht is er voor medewerkers die met enige regelmaat te maken hebben met arbeidsrecht en daarvoor een grondiger basis willen hebben. Daarbij kunt u denken aan medewerkers P&O, medewerkers loonadministratie, teamcoaches, verzuimbegeleiders en teamleiders.

Door wie
De leergang wordt afwisselend verzorgd door een drietal vakspecialisten van Hanze advocaat. Hanze advocaat is al jaren het toonaangevende arbeidsrechtkantoor in zorg en welzijn in Noord- en Oost-Nederland. De advocaten die de leergang verzorgen hebben een jarenlange ervaring in de sector en kunnen putten uit talloze praktijkvoorbeelden.

Programma

Dag 1 (13 maart 2018) - Instroom: Alle ins en outs over het aangaan van een arbeidsovereenkomst
Aan de orde komt onder meer:
• De sollicitatieprocedure, wat kan en mag ik vragen en wat niet? Welke gegevens bewaar ik in het personeelsdossier? Screening van nieuwe medewerkers (verplicht vanuit Wkkgz), hoe werkt dit in de praktijk? Is een Verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht en wat te doen als deze er niet tijdig is? 
• De essentiële onderwerpen in de arbeidsovereenkomst, waaronder bepaalde/onbepaalde tijd, functieomschrijving, omvang dienstverband, proeftijd, opzegtermijn.
• Welke gedragsregels/protocollen zijn handig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen en hoe doet u dat?
• Werken met een flexibele schil, de (on)mogelijkheden van flexcontracten op grond van de cao.
• Wanneer dient u een aanstellingskeuring toe te passen?
• Collectief arbeidsrecht, welke cao is van toepassing en welke gevolgen heeft dit voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst? Mag u van de cao afwijken?
• De leer-arbeidsovereenkomst, op welke wijze heeft u zekerheid dat deze overeenkomst eindigt wanneer de leerling stopt met de opleiding?

Dag 2 (10 april 2018) - Doorstroom: Alles wat u moet weten over disciplinaire maatregelen, disfunctioneren en  arbeidsongeschiktheid
Op het programma staat onder andere:
• Hoe en wanneer bouwt u een arbeidsrechtelijk ‘dossier’ op, wanneer is er sprake van disfunctioneren en welke interventies moet u dan plegen? De arbeidsrechtelijke gevolgen van zelfsturing in de zorg.
• Ziekte en arbeidsongeschiktheid, de rechten, plichten en procedures van de Wet verbetering Poortwachter en Wet werk en zekerheid. Is er altijd sprake van arbeidsongeschiktheid of moet er een beroep worden gedaan op bijzondere verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg?
• Welke loonsancties kunt u opleggen bij een zieke werknemer die niet meewerkt aan de re-integratie?
• Disciplinaire maatregelen bij ongewenst gedrag. Hoe pakt u dit aan en zijn hiervoor protocollen nodig?
• Hoe werkt de ketenregeling precies? Tellen tijdelijke urenuitbreidingen ook mee en hoe om te gaan met de ketenregeling bij dubbele contracten?
• Wanneer kan de werknemer een beroep doen op urenvermindering of -vermeerdering? Kunt u dat verbieden?
• Wanneer kunt u een wijziging van de arbeidsvoorwaarden doorvoeren?
• Hoe voorkomt u dat werknemers enorme stuwmeren aan verlof opbouwen? Kunt u de werknemer bewegen/dwingen om verlof op te nemen?

Dag 3 (22 mei 2018) - Uitstroom: Alles wat u moet weten over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst
De volgende thema's komen onder meer aan bod:
• Een reguliere beëindiging van de arbeidsovereenkomst, welke opzegtermijnen gelden er en hoe vindt de eindafrekening plaats?
• Hoe kunt u een rechtsgeldig en kantonrechterproof ontslag op staande voet geven?
• Geeft u een getuigschrift en referenties af bij een ontslag wegens ongewenste omgangsvormen? Mag dat?
• De do’s and dont’s met betrekking tot de berekening van de transitievergoeding. Scholingskosten, kunt u die nu wel of niet verhalen op de werknemer of in mindering brengen op de eventuele transitievergoeding?
• Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer?
• Wat zijn de (on)mogelijkheden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst? Welke clausules moet u in de overeenkomst opnemen en welke zijn optioneel? Mag er wel een vaststellingsovereenkomst worden overeengekomen bij ziekte en hoe om te gaan met de meldingsplicht vanuit de Wkggz?
• Hoe zit het met het ontslag van een oudere werknemer? Wanneer loopt u een risico dat de Belastingdienst u een boete oplegt in het kader van de Regeling voor Vervroegd Uittreden (RVU)?
• Hoe pakt u een ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen? Is een sociaal plan altijd nodig of kan het ook anders?

Deelnamekosten 
De kosten voor deelname aan deze opleiding zijn € 789,- p.p. voor leden van WGV Zorg en Welzijn en € 1.600,- p.p. voor niet-leden. Bij dit bedrag zijn de kosten voor de lunch en documentatie inbegrepen. Let op: Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt € 150,- in rekening gebracht. Bij afmelding korter dan 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Meer informatie
Voor meer informatie/vragen kunt u contact opnemen met Janny Joosten, strategisch relatiemanager bij WGV Zorg en Welzijn, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.

Aanmelden voor deze Opleiding is niet meer mogelijk.