Agenda

Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek (online)
28-10-2021
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of er op goede wijze invulling gegeven wordt aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast richt het netwerk zich op een verantwoorde invulling van het verzuimbeleid van een instelling. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Inspiratie-ontbijt Stedenvierkant | Vitaliteit en gezond werken!
29-10-2021
Op vrijdagochtend 29 oktober a.s. vindt wederom een Inspiratie-ontbijt plaats voor de sector Zorg & Welzijn in de regio Stedenvierkant (oftewel Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe). Het regionale Inspiratie-ontbijt dient als platform voor regionale samenwerking en inspiratie. Dit keer staat het onderwerp ‘Vitaliteit en gezond werken’ centraal en kan de inspiratie weer plaatsvinden in een fysieke setting. Deelname is geheel kosteloos voor iedereen werkzaam in de sector Zorg & Welzijn in de regio Stedenvierkant.
Lees meer

Inspiratiesessie: De toekomst van het functiehuis (HR=Menskracht)
29-10-2021
Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? HR=Menskracht beweging geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.
Lees meer

Bijeenkomst Arbeidsmarkt regio Twente
01-11-2021
In de regio Twente is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het terugdringen van de personeelstekorten in Zorg & Welzijn. Met mooie initiatieven zijn we samen aan het bouwen aan een goede en gezonde arbeidsmarkt binnen onze regio. Op maandag 1 november staan we verder stil bij de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de regio.
Lees meer

Webinar Mediation: van arbeidsconflict naar oplossing
02-11-2021
Soms zit een traject met een werknemer muurvast: leidinggevende en werknemer staan lijnrecht tegenover elkaar en er lijkt geen enkele opening te komen tot een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand zijn bij een functioneringstraject waarbij de werknemer zich in het geheel niet kan vinden in de verbeterpunten. Er zijn nog wel meer voorbeelden te benoemen die leiden tot scheurtjes in de arbeidsrelatie of zelfs tot conflicten. Deze conflicten moeten snel worden opgelost. En dat kan met mediation. In dit webinar bespreken we de voor- en nadelen van mediation, de randvoorwaarden en de looptijd van een mediationtraject.
Lees meer

Inspiratiemiddag leidinggevenden in de zorg!
04-11-2021
Als leidinggevende houd je je dagelijks bezig met continuïteit en groei van je team. Zo leveren jullie samen de beste zorg. Het behoud van medewerkers bereik je onder andere door een unieke medewerkersbeleving op die momenten die er toe doen. Dat kan om verschillende redenen, zoals werkdruk of simpelweg de waan van de dag, soms best een uitdaging zijn. Daarom nodigen we je uit voor een speciale inspiratiemiddag op een ‘leerzame’ locatie in Apeldoorn. We nemen we je donderdag 4 november a.s. mee in hoe jij zelf én je medewerkers kunnen blijven ontwikkelen.
Lees meer

Bestuurdersbijeenkomst o.l.v. Gabriël Anthonio: Besturen met impact en bezieling
11-11-2021
Zeker in deze turbulente tijden lijdt inspirerend leiderschap onder de waan van de dag. Hoe houdt u impact, van binnenuit en met bezieling? Deze bijeenkomst biedt nieuwe inzichten en inspiratie voor morgen. Er is volop gelegenheid om met de spreker en collega’s in gesprek te gaan.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe (online)
11-11-2021
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Medewerker Centraal Week
15-11-2021 t/m 19-11-2021
Van maandag 15 t/m vrijdag 19 november organiseert WGV Zorg en Welzijn de Medewerker Centraal Week met een gevarieerd online programma voor alle medewerkers in zorg en welzijn in Oost-Nederland. Dit jaar staat de week in het teken van aandacht, waardering en preventie. Met de Medewerker Centraal Week (MCW) helpen wij zorg- en welzijnsorganisaties om invulling te geven aan het thema behoud.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Regio Zwolle (online)
16-11-2021
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Algemene Ledenvergadering 24 november
24-11-2021
Twee keer per jaar (in het voorjaar en in het najaar) houdt WGV Zorg en Welzijn een Algemene Ledenvergadering.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek (online)
25-11-2021
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Webinar: Leerling in de zorg (alle ins en outs)
25-11-2021
In de zorg werken heel veel leerlingen. Als stagiair of als betaalde kracht in opleiding. Al deze leerlingen zijn de toekomst van onze zorg. En daar moet je goed voor zorgen. Dat begint met weten wat de regels zijn. Bijvoorbeeld rond rechten en plichten. Die zijn bij een stageovereenkomst weer anders dan bij een leer-arbeidsovereenkomst. Of over functioneren; want wat als een leerling niet goed werkt? Of ziek wordt? Wat doe je dan?
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente (online)
30-11-2021
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Masterclass: Ziekte i.c.m. arbeidsconflict en/of disfunctioneren
09-12-2021
Het komt regelmatig voor dat een arbeidsconflict ontaardt in een ziekmelding. Of juist andersom: dat het re-integratietraject leidt tot een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsverhouding. Of de situatie waarin een werknemer zich als gevolg van een functioneringstraject of kritiek op het functioneren ziekmeldt. Hoe ga je daar als werkgever mee om?
Lees meer

HPP Bootcamp (tweede editie) start 10 september
10-09-2021 t/m 26-11-2021
Op 10 september 2021 gaat Het Potentieel Pakken van start met de tweede editie van de HPP Bootcamp! De HPP Bootcamp helpt organisaties zelf aan de slag te gaan met concrete interventies om grotere contracten mogelijk te maken. Het kan ook een mooie eerste kennismaking zijn met het HPP denken voor organisaties die een traject met volledige support van een HPP team overwegen.
Lees meer

Online HR-netwerk Achterhoek (vervolg van 6 juli)
28-09-2021 t/m 28-09-2021
Puzzel jij ook af en toe met vraagstukken op het gebied van capaciteit, formatie en inzet van (flex)personeel? WGV Zorg en Welzijn faciliteert op het gebied van kennis delen én vermeerderen voor HR-professionals.
Lees meer