Agenda

Hackathon Huis van Zorg en Welzijn Twente
02-06-2022
“We hebben een baan voor je, we weten alleen nog niet welke” Dat is het motto van het Huis van Zorg en Welzijn Twente. Een supermooi vertrekpunt waar iedereen zich wel in kan vinden, maar.... hoe gaan we deze skills gerichte aanpak nu echt waarmaken? Is de begeleiding te organiseren? Welke manier van werving en selectie pak je hierin op? Gaan we een talentenpool opstarten? Hoe kunnen we instromers sneller en beter aan ons binden?  Wat kunnen we nog meer doen om Zorg en Welzijn tot een logische en aantrekkelijke keuze te maken voor verschillende doelgroepen? Allemaal vragen die beantwoord moeten en kunnen worden tijden de hackathon waarin jij onmisbaar bent.
Lees meer

Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek (online)
09-06-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Contactpunt Zorg Stedenvierkant: Themasessie Verzuim
13-06-2022
De middag zal verlopen zoals je van het Contactpunt zorg gewend bent. Interactief, veel delen en inspireren en altijd zoeken waar we in kunnen samenwerken.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle (online)
14-06-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

[Online inspiratiecollege] ‘Kies jij als werkgever voor een overgangsvriendelijk werkklimaat?’
15-06-2022
We weten dat de overgang impact heeft op het werkvermogen van vrouwen, en dat is niet nodig! Vrouwen kunnen met de juiste informatie, aandacht en behandeling het werk veel beter aan. Het verstevigen van de arbeidsproductiviteit heeft op de korte termijn direct effect, maar ook op de langere termijn een mooie bijvangst. Vrouwen die het zelfvertrouwen en het werkvermogen kunnen behouden staan vitaler in het werk en stromen sneller en makkelijker door naar een volgende carrièrestap.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente (online)
21-06-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 5 - 9 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Samen datagedreven werken in zorg en welzijn
21-06-2022
Samen data gebruiken om zorg slimmer en efficiënter te kunnen bieden. Dat is de toekomst. Om hier meer en beter gebruik van te maken, is het project Datagedreven werken in zorg en welzijn opgezet. Met dit project brengen we datagedreven werken onder de aandacht bij zorg- en welzijnsorganisaties en zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau.
Lees meer

[Save the date] Inspiratie-ontbijt Stedenvierkant
24-06-2022
Op vrijdagochtend 24 juni a.s. vindt een Inspiratie-ontbijt plaats, voor de sector zorg en welzijn in de regio Stedenvierkant. Het regionale Inspiratie-ontbijt dient als platform voor regionale samenwerking en inspiratie.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
28-06-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe (online)
01-09-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

HPP Bootcamp editie 5 & 6
07-09-2022 t/m 30-11-2022
De HPP Bootcamp start op meerdere momenten in het jaar. Meld je nu aan voor een van deze series. Editie 5 start op 29 april en editie 6 op 7 september 2022.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle (online)
15-09-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek (op locatie)
15-09-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

HR-Netwerk Achterhoek
20-09-2022
“Een van de elementen van modern werkgeverschap betreft het verzekeren dat zorgprofessionals de gelegenheid krijgen zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij zich competent voelen in het geen van hen gevraagd wordt en zij een interessant loopbaanperspectief hebben” (Advies Commissie WiZ)
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente (online)
22-09-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Leergangen (strategisch personeelsbeleid) HR=Menskracht
23-09-2022 t/m 16-12-2022
Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? Leergang HR=Menskracht geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.  
Lees meer

HPP bootcamp-in-een-dag | Contracturen opplussen. Pak het potentieel!
28-09-2022
Maak in de HPP bootcamp-in-één-dag kennis met het thema contractuitbreiding en ga aan de slag met de mogelijkheden binnen jóuw organisatie! Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) heeft als missie het onbenut potentieel, zoals dat van vrouwen, in te zetten als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken zoals de groeiende tekorten in de zorg en het onderwijs.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
06-10-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek (online)
10-10-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of er op goede wijze invulling gegeven wordt aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast richt het netwerk zich op een verantwoorde invulling van het verzuimbeleid van een instelling. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Masterclass Gezonde Werkvloer
13-10-2022
WGV Zorg en Welzijn organiseert, in samenwerking met Bewegen Werkt, de masterclass Gezonde Werkvloer. Deze masterclass, die vorig jaar voor het eerst werd verzorgd, werd met een 8,2 beoordeeld door de deelnemers.
Lees meer

Intervisiebijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid
08-11-2022
WGV Zorg en Welzijn organiseert, in samenwerking met Bewegen Werkt, het lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het lerend netwerk ondersteunt organisaties bij de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt aangesloten bij het opzetten en uitvoeren van beleid volgens een 7 stappen methodiek en wordt casuïstiek die de deelnemers inbrengen gebruikt.
Lees meer

Medewerker Centraal Week
14-11-2022 t/m 18-11-2022
Voor jouw medewerkers wens je dat ze plezier hebben in hun werk, dat ze dit werk fit en gezond kunnen doen en dat ze met hun talent op de juiste plek zitten. Dan presteren ze het beste voor zichzelf en voor de zorg of maatschappelijke dienstverlening die ze bieden binnen jouw organisatie. Natuurlijk besteed je hier door het jaar heen aandacht aan. Met de regionale Medewerker Centraal Week (MCW) bieden wij hier een mooie aanvulling op. Dit jaar wordt de MCW gehouden van maandag 14 t/m vrijdag 18 november met als centrale thema: Mentale fitheid.
Lees meer

HR-Netwerk Achterhoek
15-11-2022
“Een van de elementen van modern werkgeverschap betreft het verzekeren dat zorgprofessionals de gelegenheid krijgen zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij zich competent voelen in het geen van hen gevraagd wordt en zij een interessant loopbaanperspectief hebben” (Advies Commissie WiZ)
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Achterhoek (online)
22-11-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst regio Zwolle (online)
22-11-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek (online)
24-11-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Twente (online)
29-11-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Matchtafelbijeenkomst Stedendriehoek & Noord-Veluwe (online)
01-12-2022
De matchtafels richten zich op werkgevers die het belangrijk vinden om mobiliteit en duurzame inzetbaarheid in hun organisatie te stimuleren. Werkgevers die medewerkers de kans geven zich verder te ontwikkelen en actief aan de slag te (laten) gaan met hun loopbaan en talent te stimuleren. Bij de matchtafels komen werkgevers, uit verschillende sectoren per regio, 1 tot 5 keer per jaar bij elkaar. Zij brengen vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht en wisselen informatie uit. Dit doen zij vanuit hun visie op goed werkgeverschap en willen daarbij een duurzame samenwerking aangaan met collega werkgevers in het netwerk.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
05-12-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer