Sociale zekerheid en nieuwe privacywetgeving voor HR

27-03-2018 t/m 27-03-2018
Tijd: 09.00 tot 13.00 uur

Ons land staat voor de uitdaging om zoveel mogelijk mensen zolang mogelijk aan het werk te houden. Dit vraagt om actieve betrokkenheid van de werkgever. Bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en wijzigingen in personeelsgegevens moet u als werkgever rekening houden met wet- en regelgeving. In deze bijeenkomst op 27 maart 2018, speciaal voor HR-professionals, wordt u bijgepraat over de recente wijzigingen en nieuwste ontwikkelingen in de sociale zekerheid en over de betekenis van de nieuwe privacywetgeving (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt.

Deze informatieve én toepasbare bijeenkomst wordt u aangeboden door WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met haar partners Aon en Hanze advocaat. De sprekers bieden volop ruimte voor interactie en praktische vragen, maar besteden in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen:

Update en vooruitblik sociale zekerheid (Aon)
Wat zijn de meest opmerkelijke ontwikkelingen rondom het eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA? En hoe ziet het ‘hybride stelsel’ er over een paar jaar uit? Wat zijn de aandachtspunten en mogelijke voorbereidingen voor een organisatie? Maar er is ook ruimte voor vragen als: hoe pakt de Wet Toezicht Loondomein uit voor werkgevers, en welke praktische invulling kunt u als werkgever geven aan de doelgroepenregistratie? We staan tevens stil bij het gevolg van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over de toerekening van Ziektewetlasten uit 2012 en de praktische uitwerking van recente Arbo-wetgeving.

HR en de nieuwe privacywetgeving (Hanze advocaat)
Wat betekent de nieuwe privacywetgeving (AVG) in breder perspectief voor een organisatie? En wat zijn dan de specifieke risico’s en aandachtspunten voor HR, zoals die rondom personeelsgegevens (personeelsdossier, uitbesteding aan derden, in relatie tot de salarisverwerker, Arbodienst, verzekeraar et cetera)? We bespreken wat de rol van HR kan zijn bij bewustwording en gewenst gedrag van medewerkers ten aanzien van persoonsgegevens. Verder doen we suggesties voor werkbare manieren om ‘AVG-proof’ te zijn in situaties als indiensttreding, verzuim, ontslag of sociaal plan. Denk hierbij aan vragen als: wat mag u vragen, wat mag u vastleggen?

Programma
09.00 – 09.15 uur: Ontvangst
09.15 – 09.30 uur: Welkomstwoord WGV Zorg en Welzijn
09.30 – 10.30 uur: Update en vooruitblik sociale zekerheid (Bart Mol, Aon)
10.30 – 11.00 uur: Pauze
11.00 – 12.00 uur: HR en de nieuwe privacywetgeving (Frans Landstra, Hanze advocaat)
12.00 – 12.15 uur: Vragen en discussie
12.15 – 13.00 uur: Afsluiting met een broodje, napraten met de sprekers

Wanneer en waar
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 maart 2018 van 09.00 uur tot 13.00 uur bij het het Postillion Hotel, Deventerweg 121 te Deventer.

Door wie
De kennisbijeenkomst wordt gegeven door Aon en Hanze advocaat.

                               

Frans Landstra, Hanze advocaat                    Bart Mol, Aon Risk Solutions

Kosten
Deelname is kosteloos voor leden van WGV Zorg en Welzijn, maar aanmelden is niet vrijblijvend. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van de workshop wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. In de bevestigingsmail die u na aanmelden ontvangt, staat tot wanneer u gratis kunt annuleren. Niet-leden betalen €250,- voor deze bijeenkomst.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact op met projectmedewerker Maria Perini, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.

Aanmelden HR-voorlichtingsbijeenkomst 27-03-2018

Meld u hier aan voor de HR-voorlichtingsbijeenkomst 'Sociale zekerheid en nieuwe privacywetgeving' op dinsdag 27 maart 2018.