Sterk Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn

12-10-2018
Tijd: 9:00 - 12:00 uur

Op 12 oktober 2018 van 9:00 - 12:00 uur vindt de bijeenkomst 'Sterk Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn plaats. Deze bijeenkomst gaat over het verbeteren van de aansluiting (v)mbo met het werkveld zorg en welzijn

Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Intensieve regionale samenwerking tussen onderwijs en werkveld is het antwoord. Door het tempo waarin de arbeidsmarkt verandert, is het nu meer dan ooit noodzakelijk dat vmbo-scholen en mbo-instellingen in de regio samenwerken met elkaar en met (regionale) arbeidsmarktpartijen.

Onder de noemer ‘Sterk Beroepsonderwijs’, een landelijk programma van de overheid, worden de betrokken partijen in alle regio’s in het land gevraagd om te werken aan het behoud van een goed en toegankelijk beroepsonderwijs (zie ook: https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/).

Profijt en WGV Zorg en Welzijn nodigen u uit voor deze regionale bijeenkomst op vrijdag 12 oktober van 9:00 - 12:00 uur. De locatie voor deze bijeenkomst is het auditorium van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Inhoud
We gaan afspraken maken om er voor te zorgen dat we de negatieve effecten van de ontgroening en de vergrijzing kunnen opheffen. Onder andere door afspraken te maken over de doorstroom van vmbo naar mbo en de rol die werkgevers hierbij kunnen vervullen, nieuwe vormen van samenwerking opzetten tussen vmbo en zorg- en welzijnsorganisaties en komen tot een gezamenlijke aanpak voor het begeleiden van leerlingen van het vmbo bij hun studiekeuze.


Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor opleidingsfunctionarissen/p&o adviseurs van zorg- en welzijnsinstellingen in de regio Achterhoek, de directie, teamleiders en decanen van vmbo scholen in de Achterhoek en de Liemers, de directie en opleidingsmanagers van het Graafschap College en de docentengroep Zorg en Welzijn van Profijt.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Natasja Blokhorst: n.blokhorst@wgvzorgenwelzijn.nl of met Christianne Kuenen: c.kuenen@graafschapcollege.nl 

Aanmelden bijeenkomst Sterk Beroepsonderwijs 12/10/18

Meld u hier aan voor de bijeenkomst 'Sterk Beroepsonderwijs'.