Verzuimnetwerk IJssel-Vecht

08-03-2018 t/m 08-03-2018
Tijd: 09.00 tot 11.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 8 maart van 09.00 tot 11.00 uur bij Prima Donna, Munsterstraat 10 te Deventer.

Agenda

 1. Opening en mededelingen

 2. Oplossingsgericht verzuimmanagement garandeert resultaat en rendement
  Een andere manier voor het omgaan met ziek zijn en verzuim is de methode 'Oplossingsgericht Verzuimmanagement'®. Het gevolg: spectaculaire resultaten op het gebied van het terugbrengen van verzuim, tevreden medewerkers en een algehele verhoging van de productiviteit. In de methode wordt werken ingezet als helende aanpak van ziekte. Thuis blijven kan, als je er maar sneller beter van wordt! Sturen op mobiliteit bepaalt of je praat over terugkeer op een werkplek bij uw huidige werkgever of mogelijk via 2e-spoor of outplacement naar een nieuwe werkplek. Terugkeer naar (passend) werk is cruciaal voor het welzijn van de medewerker en reduceert verzuim. De feiten en cijfers laten zien dat het mogelijk is het verzuimpercentage terug te brengen tot maximaal 3%. Gegarandeerd en in elke organisatie, ook in sectoren met een hoog verzuim zoals zorg en welzijn.

  Tessa Swartjes van Van Campen Consulting vertelt over deze verzuimmanagementmethode, een positieve en oplossingsgerichte manier van werken, waar werkgever én werknemer samen beter van worden.

  Boekentips: Ziek zijn, maak er werk van en Werken, iedereen wordt er beter van van Marleen Teunis.

 3. Ronde actualiteiten in de zorginstellingen
  Wil je een vraag inbrengen? Stuur dan een e-mail naar Anne ten Vergert.

 4. Overige zaken
  18 juni 2018: Verzuimcongres Verzuimnetwerken Twente en IJssel-Vecht.

 5. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk IJssel-Vecht? Meld u dan aan bij Anne ten Vergert, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Verzuimnetwerk IJssel-Vecht 08/03/18

Meld u hier aan voor het Verzuimnetwerk IJssel-Vecht.