Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek - geannuleerd

13-09-2018 t/m 13-09-2018
Tijd: 09.00 tot 11.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Let op! Deze bijeenkomst is geannuleerd.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 13 september van 09.00 tot 11.00 uur bij WGV Zorg en Welzijn, Zutphenseweg 51 te Deventer.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Goed in je vel, beter in je werk
1 op de 4 werknemers ervaart langdurig psychische klachten en deze leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim. Veel voorkomende klachten zijn stress, vermoeidheid, angst en somberheid. Ook aanhoudende lichamelijke klachten kunnen een indicator zijn voor psychische (over)belasting. Psychische klachten kunnen er voor zorgen dat functioneren steeds moeilijker wordt. Het is ook de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongeschiktheid.

PSION (Psychische Interventies en Ondersteuning Nederland) biedt meerdere diensten aan ter bevordering van de psychische gesteldheid van medewerkers: van workshops en trainingen voor afdelingen en leidinggevenden, tot individuele psychische interventies. De aanpak is direct en effectief. Bij PSION is de overtuiging dat we allen hetzelfde doel nastreven; iemand zo snel én goed mogelijk ondersteunen bij herstel. We zijn er immers allen bij gebaat dat de medewerkers goed in hun vel zitten, óók de medewerkers zelf! Meestal bestaat een traject uit 4 tot 6 sessies en zal de werknemer in deze periode weer geheel of gedeeltelijk in zijn/haar werkzaamheden hervatten.

Tijdig hervatten van werkzaamheden is van belang om langdurige uitval te voorkómen. De psychologen werken met de werknemer gericht en individueel aan concrete oplossingen die voor hem of haar werken. Dat betekent dat de werknemer tevens ondersteund zal worden in het proces naar volledige werkhervatting en tools aangereikt krijgt om ook in de werksituatie mee aan de slag te gaan. Dit alles zal bijdragen aan het realiseren van een meer duurzame werkhervatting en de kans op hernieuwd verzuim door psychische klachten verkleinen. ‘Goed in je vel, beter in je werk: een filosofie die van toepassing is op alle diensten van PSION.

Kees Glasbergen, accountmanager en Ymke Dorrepaal, psycholoog bij PSION vertellen in een interactieve sessie over de aanpak van PSION. Zij gaan aan de hand van een praktijkvoorbeeld in op de diverse aspecten rondom psychisch verzuim en maken helder hoe de aanpak van PSION leidt tot duurzame resultaten. Ook wordt duidelijk waarom PSION niet gelooft in diagnosticeren, labelen en in hokjes stoppen van mensen om hen vervolgens met vaste protocollen weer te ontdoen van hun stigma. De sessie is bedoeld om u te inspireren om op een andere manier te gaan kijken naar de aanpak van psychisch verzuim.

3. Bespreken van verzuimcasuïstiek
Een arbeidsdeskundige van Vitaal Verder is aanwezig om vragen over verzuimcasussen, re-integratie, passende functies, het voorkomen van een loonsanctie en andere vragen te beantwoorden. Wil je een casus inbrengen of heb je een vraag, stuur dan een e-mail.

4. Ronde verzuimactualiteit in de zorginstellingen

5. Overige zaken
- Volgende bijeenkomst bij WGV Zorg en Welzijn in Deventer:??? Donderdag 13 december van 09.00 tot 11.00 uur
- Thema’s overige bijeenkomsten: Vitaal naar je pensioen, Jacqueline Janssen van Siza

6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.