Verzuimnetwerk regio Oost (online)

30-05-2023
Tijd: 09.00-10.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst vindt online via MS Teams plaats op dinsdag 30 mei 2023 van 09.00 tot 10.30 uur. Bij deze bijeenkomst zal ook iemand van het UWV aanwezig zijn. 

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
1. Opening en mededelingen
2. Actualiteiten (Henriëtte Sterken, UWV): 
   - Stand van zaken achterstanden WIA beoordelingen 
   - 60+ regeling
   - Proces afhandeling aanvragen Deskundigenoordeel 
3. Bespreken van casuïstiek verzuim
4. Overige zaken
5. Rondvraag en sluiting 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het Verzuimnetwerk regio Oost? Neem dan contact op met Harriëtte Baas of Alja Bonthuis 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis.

Aanmelden verzuimnetwerk regio Oost 30/05/23

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?