Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek (online)

16-05-2022
Tijd: 9.00 - 10.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of er op goede wijze invulling gegeven wordt aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast richt het netwerk zich op een verantwoorde invulling van het verzuimbeleid van een instelling. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en tijd
Deze bijeenkomst wordt online gehouden op maandag 16 mei 2022 van 09.00 tot 10.30 uur.
Bij deze bijeenkomst zal Henriëtte Sterken, accountmanager UWV werkgeversdiensten aanwezig zijn en ingaan op vragen over actualiteiten en wetswijzigingen. Zij zal o.a. ook een toelichting geven op de ontwikkelingen binnen de Sociaal Medische Centra.

Deze bijeenkomst vindt plaats via MS Teams (deelnamelink ontvangt u na aanmelding via onderstaand formulier).  

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek? Neem dan contact op met Ina Bats loopbaanadviseur voor de regio Achterhoek of Alja Bonthuis voor de regio Twente bij WGV Zorg en Welzijn, 088 255 6650 of stuur een e-mail.  

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. 

Aanmelden verzuimnetwerk Twente & Achterhoek 16/05/22

Meld u hier aan voor de online bijeenkomst van het Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?