Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek (online)

11-10-2021
Tijd: 09.00 - 10.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of er op goede wijze invulling gegeven wordt aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast richt het netwerk zich op een verantwoorde invulling van het verzuimbeleid van een instelling. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en tijd
De online bijeenkomst wordt gehouden op maandag 11 oktober 2021 van 09.00 tot 10.30 uur.

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek? Neem dan contact op met Anne Engelbertink, loopbaanadviseur bij WGV Zorg en Welzijn, 088 255 6650 of stuur een e-mail.  

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. 

Aanmelden verzuimnetwerk Twente & Achterhoek 11/10/21

Meld u hier aan voor de online bijeenkomst van het Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?