Verzuimnetwerk Twente

10-09-2018 t/m 10-09-2018
Tijd: 09.00 tot 11.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 10 september van 09.00 tot 11.00 uur bij Aveleijn, Grotestraat 260, 7622 GW Borne (ruimte 004).

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Verzuim, re-integratie en PIM
PIM (Praten In Mogelijkheden) ondersteunt de leidinggevende, casemanager, arbocoördinator en bedrijfsarts bij de re-integratie van zieke medewerkers. Wat kan de medewerker nog wel? Het antwoord op die vraag brengt PIM perfect in kaart. PIM is een triagesysteem dat geautomatiseerd een arbeidskundige beoordeling maakt van een verzuimcasus. Na invoer van functionele beperkingen worden deze vergeleken met de functie specifieke taakbelasting van de zieke medewerker uit de functiedatabase. In een oogopslag kun je zien welke werkzaamheden de medewerker wel en niet meer kan uitvoeren.

Carintreggeland werkt sinds 2014 met PIM. Ingrid Brandt, hr-adviseur, vertelt over haar ervaringen met PIM. Ze zal ook een leeg voorbeeld tonen. Waarom heeft Carintreggeland voor PIM gekozen? Wat is er gedaan om medewerkers en functionarissen enthousiast te krijgen? Hoe werkt PIM in de praktijk? Welke functionarissen zijn enthousiast en waarom? En zijn er ook sceptici?

3. Actualiteiten UWV, wetswijzigingen en bespreken van casuïstiek verzuim
Henriëtte Sterken, accountmanager van het UWV?is aanwezig en zal ingaan op de actualiteiten van het UWV en ze zal vragen over casussen verzuim, re-integratie, passende functie, het voorkomen van een loonsanctie en andere vragen te beantwoorden. Heb je vragen of wil je een casus inbrengen? Stuur dan een e-mail.

4. Ronde verzuim actualiteit in de zorginstellingen

5. Overige zaken
- Volgende bijeenkomst: maandag 17 december 2018 van 09.00 tot 11.00 uur bij Aveleijn in Borne.

Voorstel thema's volgende bijeenkomsten:
- regres- Mediant
- Roessingh start op 1-1-2018 met model oplossingsgericht werken van Van Campen Consulting. Ervaringen delen.
- Subsidiemogelijkheden: hoe te berekenen?

6. Rondvraag en sluiting

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Verzuimnetwerk Twente 10/09/18