Verzuimnetwerk Twente

17-12-2018 t/m 17-12-2018
Tijd: 09.00 tot 11.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 17 december van 09.00 tot 11.00 uur bij Aveleijn, Grotestraat 260 te Borne.

Agenda

 1. Opening en mededelingen

 2. Werkwijzer burn-out en richtlijn psychische klachten

Steeds meer werkgevers krijgen te maken met medewerkers die een burn-out krijgen. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Ga je het gesprek aan? Had je het kunnen voorkomen? Waaraan herken je een dreigende burn-out en wat is de goede aanpak? En hoe kun je als medewerker een burn-out voorkomen als er werkdruk is, als je een onzeker tijdelijk dienstverband hebt en je bijvoorbeeld mantelzorgtaken op je hebt genomen? 

Om deze en andere vragen te beantwoorden heeft STECR met deskundigen vanuit het werkveld (kenniskring) de werkwijzer Bevlogenheid en Burn-out ontwikkeld.

Heidi Kanakis, adviseur STECR / Capabel Hogeschool, coördinator Arbo & Verzuim bij Zorggroep Charim en zelfstandig register arbeidsdeskundige/adviseur, verzorgt tijdens deze netwerkbijeenkomst een presentatie over de beïnvloedingsmogelijkheden van de werkgever door het vroegtijdig signaleren van kenmerken van een burn-out en over de verzuimbegeleiding als een medewerker toch een burn-out krijgt.

STECR heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een expertisecentrum voor het hele domein van werk, zorg, en inkomen met (arbeids)participatie als centraal thema. De STECR werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast. STECR is gelieerd aan Hogeschool Capabel.

STECR stelt voor maximaal 15 deelnemers een werkwijzer kosteloos ter beschikking. Wil je meer informatie over STECR of één van de STECR wegwijzers bestellen? Klik hier.

 1. Bespreken van casuïstiek verzuim

  Een arbeidsdeskundige van Vitaal Verder is aanwezig om vragen over casussen verzuim, re-integratie, passende functie, het voorkomen van een loonsanctie en andere vragen te beantwoorden. 
 1. Ronde verzuim actualiteit in de zorginstellingen
 1. Overige zaken  

 2. Thema’s overige bijeenkomsten:
  1. Regres: Mediant
  2. Roessingh: start op 1-1-2018 met model oplossingsgericht werken van Van Campen Consulting. Ervaringen delen.
  3. Subsidiemogelijkheden: hoe te berekenen. 


 3. Rondvraag en sluiting


Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente? Meld u dan aan bij WGV Zorg en Welzijn, afdeling Beleid Duurzame Inzetbaarheid, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Dit netwerk is exclusief voor leden van de werkgeversvereniging.

Aanmelden Verzuimnetwerk Twente 17/12/18

Meld u hier aan voor het Verzuimnetwerk Twente.