Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek (online)

09-06-2022
Tijd: 9.00 - 10.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
De bijeenkomst wordt gehouden via MS Teams op donderdag 9 juni 2022 van 09.00 tot 10.30 uur. Bij deze bijeenkomst zal ook iemand van Vitaal Verder aanwezig zijn. Meer informatie hierover en over het programma volgt.

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek? Neem dan contact op met Harriëtte Baas, loopbaanadviseur bij WGV Zorg en Welzijn, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis.

Aanmelden verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek 09/06/22 (online)

Meld u hier aan voor de online bijeenkomst van het Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?