Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek (online)

10-06-2021
Tijd: 09.00 - 10.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt haar leden een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en tijd
De bijeenkomst wordt gehouden via MS Teams op donderdag 10 juni 2021 van 09.00 tot 10.30 uur. 

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Regio Zwolle & Stedendriehoek? Neem dan contact op met Harriëtte Baas, loopbaanadviseur bij WGV Zorg en Welzijn, 088 255 6650 of stuur een e-mail.

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. 

Aanmelden verzuimnetwerk 10/06/21 Zwolle & Stedendriehoek (online)

Meld u hier aan voor de online bijeenkomst van het Verzuimnetwerk Zwolle & Stedendriehoek.

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?