Webinar 'Beëindiging van het dienstverband tijdens ziekte'

01-06-2021
Tijd: 09:30 - 11:30 uur

Op dinsdag 1 juni 2021 organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Hanze advocaat, een webinar dat in het teken staat van ontslag tijdens 104 weken ziekte. In dit webinar wordt besproken welke mogelijkheden een organisatie heeft om voor afloop van de 104 weken periode de arbeidsovereenkomst te beëindigen en met welke aandachtspunten rekening gehouden moet worden.

Inhoud webinar
De volgende vragen komen aan de orde:

  • Welke mogelijkheden zijn er om afscheid te nemen van mijn zieke werknemer? Of hoe pak ik dit aan?
  • Hoe zit dat als een werknemer niet meewerkt aan re-integratie? Kan ik dan overgaan tot ontslag? En wat is hiervoor nodig?
  • Mijn werknemer en ik besluiten een beëindigingsovereenkomst te sluiten, hoe leg ik de afspraken hierin goed vast zodat later geen discussies ontstaan? Waar moet ik opletten? Kan dit ook in het 3e ziektejaar (omdat we een loonsanctie hebben gekregen van het UWV)?
  • Kan mijn werknemer in plaats van een WW-uitkering ook een Ziektewetuitkering krijgen als hij nog niet kan voldoen aan de sollicitatieplicht?
  • Mijn organisatie is eigenrisicodrager voor de Ziektewet, waar moet ik rekening mee houden?
  • Hoe zit het als ik een werknemer ziek uit dienst meld, en ik ben geen eigenrisicodrager. Gaat mijn premie dan omhoog? Of kan ik de werknemer beter eerst hersteld melden? Maakt het verschil dat de zieke werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt?
  • Hoe pak ik het traject aan als de zieke werknemer aangeeft twijfels te hebben over een terugkeer. Moet ik dan 2e spoor inzetten of kan ik met de zieke werknemer gaan spreken over beëindiging van zijn dienstverband?
  • Mijn zieke werknemer zegt zelf zijn arbeidsovereenkomst op. Wat moet ik dan doen?
  • En hoe zit dat met de vergoedingen? En krijg ik hiervoor ook compensatie van het UWV?

Uiteraard is er de mogelijkheid om op voorhand vragen in te brengen of om deze tijdens het webinar te stellen.

Voor wie
Dit webinbar is bedoeld voor medewerkers HR, HR-adviseurs, hoofden HR en medewerkers die te maken hebben met HR-gerelateerde zaken.

Resultaten
Na het volgen van het webinar weet je hoe het zit met het ontslag van de zieke werknemer voor afloop van de 104 weken termijn. Je weet welke mogelijkheden er zijn binnen de kaders van de wet om afscheid te nemen van je werknemer.

Waar en wanneer
Het webinar vindt online via MS Teams plaats op dinsdag 1 juni 2021 van 09:30 - 11:30 uur. 

Kosten
De kosten van dit webinar voor leden van WGV Zorg en Welzijn zijn € 100,- per persoon. Niet-leden betalen € 200,- per persoon (exclusief btw).
Let op: aanmelden is niet vrijblijvend. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van het webinar wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via 088 255 66 50 of stuur een mail.

Aanmelden webinar 'Beëindiging van het dienstverband tijdens ziekte'' 01/06/21

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?