Webinar: Leerling in de zorg (alle ins en outs)

25-11-2021
Tijd: 09:30 - 11:30 uur

In de zorg werken heel veel leerlingen. Als stagiair of als betaalde kracht in opleiding. Al deze leerlingen zijn de toekomst van onze zorg. En daar moet je goed voor zorgen. Dat begint met weten wat de regels zijn. Bijvoorbeeld rond rechten en plichten. Die zijn bij een stageovereenkomst weer anders dan bij een leer-arbeidsovereenkomst. Of over functioneren; want wat als een leerling niet goed werkt? Of ziek wordt? Wat doe je dan?

Op donderdag 25 november a.s. organiseren wij in samenwerking met Hanze advocaat dit webinar.

Inhoud Webinar

Vragen waar je onder meer antwoord op krijgt zijn:

  • Welke leervormen zijn er en wat zijn de verschillen? Wat zegt onze cao hierover?
  • Wat is een leer-arbeidsovereenkomst?
  • Voor welke duur moet ik de leer-arbeidsovereenkomst sluiten? Voor de duur van de opleiding? Of met een einddatum? Wat is slim om te doen?
  • Kan ik afspreken dat de leerling de kosten van de opleiding terugbetaalt als hij eerder stopt met de opleiding? Of als hij vlak na afronding van de opleiding zijn arbeidsovereenkomst opzegt?
  • Wanneer moet ik de transitievergoeding betalen aan een leerling? Zijn er nog uitzonderingen?
  • Heeft een leerling recht op een baan voor de functie waarvoor hij is opgeleid?
  • Wanneer een leerling niet goed functioneert, kan ik dan de overeenkomst beëindigen? Of heb ik daarvoor toestemming nodig van de kantonrechter?
  • Hoe zit het met een ontbindende voorwaarde? Kan ik daarmee regelen dat de leer-arbeidsovereenkomst automatisch eindigt wanneer de leerling niet goed presteert?
  • En wat gebeurt er als de leerling ziek wordt? Geldt er dan een re-integratieverplichting en zo ja in welke functie dan?
  • Hoe stel ik de leer-arbeidsovereenkomst zó op dat ik val onder de uitzondering van de regels voor de hoge WW-premie? Zodat ik een lage WW-premie afdraag?

Voor wie
Je bent werkzaam in de zorg als medewerker HR, HR-adviseurs of hoofd HR. Werk je niet in HR, maar heb je wel veel te maken met HR-gerelateerde zaken? Ook dan is dit een interessante webinar voor je.

Resultaten
Na het volgen van dit webinar weet je exact hoe je om moet gaan met de diverse leerlingen. Je weet wat regels zijn en waar de verschillen zitten. Je leert ook welke financiële aspecten er gelden (transitievergoeding, studiekosten) en hoe je netjes afscheid neemt van een leerling.

Wanneer
Het webinar vindt online via MS Teams plaats op donderdag 25 november van 09:30 tot 11:30 uur.

Kosten
De kosten van dit webinar voor leden van WGV Zorg en Welzijn zijn € 100,- per persoon. Niet-leden betalen € 200,- per persoon (exclusief btw).
Let op: aanmelden is niet vrijblijvend. Bij afmelding binnen 5 werkdagen voor aanvang van het webinar wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op via 088 255 66 50 of stuur een mail.

Aanmelden Webinar Leerling in de zorg 25/11/21

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?