Arbeidsmarkt over de grens

Op 10 december 2015 ondertekende Gerard Nederpelt namens WGV Zorg en Welzijn het Pact 'Arbeidsmarkt over de grens'. Het Pact is een initiatief van de EUREGIO, die samen met de ondertekenaars van het pact een sterk signaal wilde afgeven voor de grensregio en voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Een ander doel was om het netwerk en de uitwisseling over de grens heen verder te versterken.

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ondersteunde het Pact omdat het aansloot bij onze missie om te zorgen voor een evenwichtige, toekomstbestendige arbeidsmarkt en adequate personeelsvoorziening. De regio van onze vereniging grenst aan Duitsland, dit betekent dat voor baankansen ook over de grens wordt gekeken. WGV Zorg en Welzijn heeft zich in verschillende verbanden ingezet om de samenwerking met Duitsland te verbeteren. Dit betreft sectorplannen (Twente/Achterhoek), de Twente Board (actielijn duurzame arbeidsmarkt) en de grensteams van gemeenten.

De inzet bestond tijdens het Pact uit de volgende punten:

1) Infrastructuur; ontwikkeling van een digitaal platform voor transparantie op de vacaturemarkt. Een arbeidsmakelaar en een jaarlijkse banenbeurs brengen vraag en aanbod bij elkaar.

2) Mobiliteit; medewerkers die werkloos zijn of dreigen te raken worden begeleid naar een baan in Duitsland. Dit gebeurt op maat door beroepentests, jobcoaching, scholingsscans, diplomavergelijking (Anerkennung) en opleidingen.

3) Afstemming zorg-onderwijs; netwerkbijeenkomst voor werkgevers en opleiders uit Nederland en Duitsland. Zo leren zij elkaar kennen en stellen zij samen een aanpak vast.

4) Innovatie; afstemming tussen zorg- en welzijnsorganisaties met ICT-dienstverleners om ontwikkeling van hoogwaardige innovatieve platformen en producten mogelijk te maken.

De initiatieven staan verzameld op de website www.pactarbeidsmarktoverdegrens.eu.

Het Pact is op 17 november 2017 afgesloten, maar de Duits-Nederlandse samenwerking blijft onverminderd belangrijk en WGV Zorg en Welzijn zal de ontwikkelingen met aandacht blijven volgen. Meer informatie over de afsluiting leest u in dit artikel.

Voor informatie over werken in Duitsland klikt u hier.