Associate degree (AD)

Associate Degree (AD) is een tussenniveau tussen mbo 4 en hbo. Een voorbeeld is de AD Sociaal Werk en Zorg van Windesheim, die in 2015 door het ministerie van VWS is goedgekeurd. De componenten extramuraal werken, werken in de wijk en cliëntsystemen zitten in de opleiding omdat deze de benodigde competenties van niveau 4 overstijgen, maar zeer belangrijk zijn in het werkveld.

WGV Zorg en Welzijn was betrokken bij de ontwikkeling van deze AD. Beleidsmedewerker Jan Wiggers is er blij mee: "De ontwikkeling van Associate-Degree-opleidingen zoals Sociaal Werk in de Zorg bij Windesheim zien wij als werkgeversvereniging als heel positief. Vier jaar investeren in een opleiding is voor de meeste mbo-zorgprofessionals binnen de zorg en welzijn een grote stap. Twee jaar is een stuk overzichtelijker en bovendien sluit SWZ heel direct aan op de aspecten die nu in het sociaal werk veranderen. De opleiding bestaat onder de paraplu van de reguliere vierjarige bachelor Social Work maar is praktijkgerichter. Het is echter niet simpelweg een gehalveerde opleiding, maar een praktijkgericht opleidingstraject met elementen uit de bachelor die relevant zijn voor de huidige praktijk. Inhoudelijk zit de opleiding dus heel goed in elkaar."

Lees het volledige interview op de website van Windesheim.