Bedsensor

Beschrijving
Volledig contactvrije monitoring van vitaal bedreigde patiënten en kwetsbare ouderen d.m.v. een sensorplaat onder het matras van het ziekenhuisbed. 

Voordelen

  • De sensor biedt de cliënt de veiligheid dat er iemand komt wanneer hij/zij te lang uit bed blijft. 
  • De sensor geeft de zorgverlener en mantelzorger rust omdat er melding plaats vindt wanneer de cliënt zijn of haar bed verlaat.

Hoe werkt het
De sensor wordt onder een matras geplaatst en signaleert d.m.v. drukverschillen dat een cliënt het bed verlaat. Dit signaal wordt doorgegeven aan de zorgmedewerker op de bedienpost, waarna de applicatie controleert of de cliënt binnen een vooraf ingestelde tijd terug in bed komt. Hij alarmeert indien dit niet het geval is. Een bedmatset bestaat uit een zender, de bedmat en een ontvanger. De zender en de ontvanger communiceren draadloos met elkaar.  

Ervaring uit de praktijk
Er zijn nog geen praktijkervaringen beschikbaar. 

Website
www.fysic.nl