Werkveldoriëntatie en beroepenvoorlichting

De vereniging organiseert, samen met het werkveld en onderwijsinstellingen, activiteiten die bijdragen aan de beeldvorming van jongeren en aan de mogelijke interesse voor een opleiding en/of beroep gericht op de sector zorg en welzijn. Deze activiteiten helpen leerlingen een goede en bewuste keuze te maken voor hun studierichting en kan worden ingezet voor de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

Gastles aanvragen
Wilt u ook een gastles bij u op school? Vul dan dit aanvraagformulier in en mail dit naar gastlessen@wgvzorgenwelzijn.nl. Voor meer informatie leest u hieronder verder of kunt u contact opnemen de Afdeling Onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.

Voortgezet onderwijs
Gastlessen zorg en welzijn
Gastlessen kunnen worden ingezet om meer verdieping aan te brengen in de kennismaking met zorg en welzijn en zijn bedoeld voor vmbo, havo en vwo. Tijdens een gastles vertelt een gastdocent over zijn/haar ervaringen met de doelgroep, wat het werk zoal inhoudt, waarom hij/zij de keuze heeft gemaakt om te gaan werken in deze sector, welke opleidingen zijn gevolgd, de materialen die hij/zij gebruikt, de werktijden, de beroepshouding en wat het werk zo bijzonder maakt. Een gastles kan gaan over de totale zorg of specifiek over een bepaald werkveld. De gastles, die maximaal twee lesuren duurt, biedt een duidelijk beeld van werken in zorg en welzijn en helpt de leerlingen een goede keuze te maken voor een bepaalde beroepsrichting. De kosten zijn € 25,- per gastles, per gastdocent.

Lespakketten 'Aan jou hebben we wat'
Om jongeren een beeld te geven van deze sector, hen kennis te laten maken met de dynamiek en vooral te laten zien hoe zij de toekomst kunnen veranderen kunt u het gratis lesmateriaal ‘Aan jou hebben we wat’ bestellen. Er zijn twee lespakketten beschikbaar:

  • Vmbo: dit lespakket is geschikt om in te zetten ten behoeve van de sectorkeuze (leerjaar 1/2)
  • Havo/vwo: dit pakket is gekoppeld aan de profielkeuze (leerjaar 3)

Benieuwd? Bestel dan hier het gratis lespakket.

Er zijn een aantal verdiepende modules aan het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ toegevoegd. Dat zijn 'Gehandicaptenzorg, maak jij het verschil?' en 'Zorg 2.0 van sensor tot robot', gericht op Zorg en Techniek, waardoor ook techniekdocenten het lespakket vanaf nu in het curriculum op kunnen nemen en in hun lessen kunnen inzetten. Een belangrijke ontwikkeling, gezien de actuele en verwachte personeelstekorten waar de zorg- en welzijnssector momenteel mee te maken heeft. 

Basisonderwijs
Het doel van dit lespakket is om basisschoolleerlingen op toegankelijke wijze te enthousiasmeren voor een loopbaan in Zorg en Welzijn. Aan de hand van acht verschillende verhalen en animaties maken de leerlingen kennis met de sector. In elk verhaal staat een ander beroep centraal. Uit voorbeelden van verschillende branches blijkt dat het beïnvloeden op jonge leeftijd een positief effect kan hebben op latere loopbaankeuzes. Het vinden van talent begint dus al op de basisschool. Het lespakket voor het Primair onderwijs is digitaal beschikbaar. Klik hier om de handleiding en werkbladen te downloaden.Instellingsbezoeken bij zorg en welzijn

Door instellingsbezoeken kunnen leerlingen proeven aan het echte werk. Leerlingen lopen mee bij zorg- en welzijnsinstellingen om zich te oriënteren op de beroepen in deze sector. Daar doorlopen ze een programma van één dagdeel. Zo proeven ze de sfeer binnen de instelling en krijgen ze een realistischer beeld van de verschillende beroepen en werkvelden. Een aantal scholen coördineert deze bezoeken zelf of in een samenwerkingsverband, waarbij men van te voren bepaalt wanneer de bezoeken zullen plaatsvinden (zoals in Oost-Achterhoek). Daarnaast is de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn in maart vaak een goede mogelijkheid om instellingen in de buurt te bezoeken.

LOB
Het LOB is erop gericht om leerlingen meer kennis te laten maken met de verschillende beroepsmogelijkheden. WGV Zorg en Welzijn heeft een samenwerkingsovereenkomst met Ingrid Ravenshorst Training & Beroepenvoorlichting. Zij kan u helpen bij het organiseren van instellingsbezoeken.

Gastles mbo/hbo
Deze gastles is voor studenten die al gekozen hebben voor een zorg-/welzijnsopleiding. In deze lessen gaan de gastdocenten dieper in op de inhoud van de functies die aansluiten bij  de opleiding die de studenten volgen. Zij vertellen over de praktijk op basis van eigen ervaringen en die van collega’s. Ook voorzien zij de studenten van praktische informatie over vakantiewerk, stages en het vinden van een baan.

Gastdocent worden?

Bent u enthousiast over uw baan in zorg en welzijn en wilt u dat enthousiasme overbrengen op jongeren zodat zij een beter beeld krijgen over het werken in de zorg en welzijn? Dan is het gastdocentschap mogelijk iets voor u! Lees hier verder.