Werkveldoriëntatie en beroepenvoorlichting

De vereniging organiseert samen met het werkveld en onderwijsinstellingen activiteiten die bijdragen aan de beeldvorming van jongeren en aan de mogelijke interesse voor een opleiding en/of beroep gericht op de sector zorg en welzijn. Deze activiteiten helpen leerlingen een goede en bewuste keuze te maken voor hun studierichting en kan worden ingezet voor de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding).

Gastles aanvragen
Wilt u ook een gastles bij u op school? Vul dan dit aanvraagformulier in en mail dit naar gastlessen@wgvzorgenwelzijn.nl. Voor meer informatie leest u hieronder verder of kunt u contact opnemen de Afdeling Onderwijs, telefonisch via 088 255 6650 of per e-mail.

Basisonderwijs
In samenwerking met Edu-plus, basisscholen en zorg- en welzijnsinstellingen is het lespakket www.wegvanzorgenwelzijn.nl tot stand gekomen. Het lespakket bestaat uit een website waarop leerlingen inloggen om door middel van vragen, filmpjes en afbeeldingen kennis te maken met zorg en welzijn. Het accent ligt op: doen en ervaren. Het ‘Doen’ bestaat uit het beantwoorden van vragen over de verschillende werkvelden Aansluitend kan er een gastdocent of een ouder uit de eigen omgeving worden uitgenodigd op school of vindt een instellingsbezoek plaats. Dit draagt vooral bij aan het ‘Ervaren’. Lees meer op www.wegvanzorgenwelzijn.nl en bekijk de demo.

Voortgezet onderwijs

Gastlessen zorg en welzijn
Gastlessen kunnen worden ingezet om meer verdieping aan te brengen in de kennismaking met zorg en welzijn en zijn bedoeld voor vmbo, havo en vwo. Tijdens een gastles vertelt een gastdocent over zijn/haar ervaringen met de doelgroep, wat het werk zoal inhoudt,  waarom hij/zij de keuze heeft gemaakt om te gaan werken in deze sector, welke opleidingen zijn gevolgd,  de materialen die hij/zij gebruikt, de werktijden, de beroepshouding en wat het werk zo bijzonder maakt. Een gastles kan gaan over de totale zorg of specifiek over een bepaald werkveld. De gastles, die maximaal  twee lesuren duurt, biedt een duidelijk beeld van werken in zorg en welzijn en helpt de leerlingen een goede keuze te maken voor een bepaalde beroepsrichting. De kosten zijn  € 25,- per  gastles, per gastdocent.

Instellingsbezoeken bij zorg en welzijn
Door instellingsbezoeken kunnen leerlingen proeven aan het echte werk. Leerlingen lopen mee bij zorg- en welzijnsinstellingen om zich te oriënteren op de beroepen in deze sector. Daar doorlopen ze een programma van één dagdeel. Zo proeven ze de sfeer binnen de instelling en krijgen ze een realistischer beeld van de verschillende beroepen en werkvelden. Een aantal scholen coördineert deze bezoeken zelf of in een samenwerkingsverband, waarbij men van te voren bepaalt wanneer de bezoeken zullen plaatsvinden (zoals bij het vmbo carrousel Twente en de Oost-Achterhoek). Daarnaast is de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn in maart vaak een goede mogelijkheid om instellingen in de buurt te bezoeken.

Bekijk hier films over de vmbo carrousel.

Het LOB is erop gericht om leerlingen meer kennis te laten maken met de verschillende beroepsmogelijkheden. WGV Zorg en Welzijn heeft een samenwerkingsovereenkomst met Ingrid Ravenshorst Training & Beroepenvoorlichting. Zij kan u helpen bij het organiseren van instellingsbezoeken.

Beroepsonderwijs

Gastles mbo/hbo
Deze gastles is voor studenten die al gekozen hebben voor een zorg-/welzijnsopleiding. In deze lessen gaan de gastdocenten dieper in op de inhoud van de functies die aansluiten bij  de opleiding die de studenten volgen. Zij vertellen over de praktijk op basis van eigen ervaringen en die van collega’s. Ook voorzien zij de studenten van praktische informatie over vakantiewerk, stages en het vinden van een baan.

Gastdocent worden?

Bent u enthousiast over uw baan in zorg en welzijn en wilt u dat enthousiasme overbrengen op jongeren zodat zij een beter beeld krijgen over het werken in de zorg en welzijn? Dan is het gastdocentschap mogelijk iets voor u! Lees hier verder.